Антарктика в пошуках професіоналів на 2022-2023

ОГОЛОШЕННЯ  ПРО КОНКУРС

АНТАРКТИКА В ПОШУКАХ ПРОФЕСІОНАЛІВ!

Державна установа Національний антарктичний науковий центр МОН України (далі ДУ НАНЦ) оголошує конкурс з відбору кандидатів до складу 27-ї Української антарктичної експедиції 2022-2023 рр. на антарктичну станцію «Академік Вернадський» (далі Станція) (о. Галіндез, Західна Антарктика).

Загін зимівників 27-ї  УАЕ формується з 12-ти осіб: орієнтовно з 7-ми науковців, 3-х осіб інженерно-технічного персоналу, лікаря та кухаря.

На учасників експедиції чекають суворі випробування Антарктикою, наполеглива праця із забезпечення діяльності Станції та фахове виконання покладених обов’язків.

Напрями роботи на Станції:

1) Проведення моніторингових та інших досліджень за напрямами:

 • науки про землю;
 • фізичні науки;
 • науки про життя.

2) Забезпечення життєдіяльності Станції (обслуговування інженерних систем та споруд станції, транспортних та плавзасобів, ремонт наукового та іншого обладнання, системне адміністрування тощо), забезпечення працездатності та контролю за станом здоров’я учасників експедиції.

1.    ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ:

 • відсутність хронічних захворювань  та протипоказань за станом здоров’я  до роботи в екстремальних умовах Антарктики;
 • спроможність працювати в умовах депривації, неконфліктність і комунікабельність;
 • володіння однією з іноземних мов (англійською/іспанською або іншою).

Також слід відмітити, що необхідність тривалого перебування в замкнутому колективі, за умов значних робочих навантажень та жорсткого графіка, вимагає від кандидатів психічної врівноваженості, запасу стриманості, дружелюбності, поваги, та інших подібних якостей, що стимулюють комфортний клімат у колективі.

Наукові співробітники, які закріплюються за певним напрямом, виконують спостереження та дослідження, передбачені індивідуальними технічними завданнями, а також приймають участь у побутово-господарчих заходах із забезпечення функціонування Станції.

Вільне володіння ПК. Бажана наявність навичок та діючих прав на керування моторним човном.

2.    ВИМОГИ ДО КАНДИДАТУРИ НАУКОВЦЯ

На етапі проведення фахової співбесіди та психологічного тестування (для кандидатів, які пройдуть попередній відбір на підставі поданих анкет) наявність направлення керівника наукової установи або організації на виконання наукових завдань на українській антарктичній станції  «Академік Вернадський» та згоди на збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку протягом усього часу перебування в експедиції  (відповідно до п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2000 № 140).

Кваліфікаційні вимоги:
вища освіта не нижче другого (магістерського) рівня.

2.1. НАУКОВЕЦЬ ЗА НАПРЯМОМ ГЕОЛОГІЯ ТА ГЕОФІЗИКА

Докладна інформація за посиланням.

2.2. НАУКОВЕЦЬ ЗА НАПРЯМОМ ФІЗИЧНІ НАУКИ:

Докладна інформація за посиланням.

2.2. НАУКОВЕЦЬ ЗА НАПРЯМОМ НАУКИ ПРО ЖИТТЯ

Докладна інформація за посиланням.

3. ВИМОГИ ДО КАНДИДАТУРИ ФАХІВЦЯ АНТАРКТИЧНОЇ СТАНЦІЇ «АКАДЕМІК ВЕРНАДСЬКИЙ»

3.1.  ПРОВІДНИЙ ФАХІВЕЦЬ (ЛІКАР):

Докладна інформація за посиланням.

3.2. ПРОВІДНИЙ ФАХІВЕЦЬ (КУХАР):

Докладна інформація за посиланням.

3.3. ПРОВІДНИЙ ФАХІВЕЦЬ (ДИЗЕЛІСТ-ЕЛЕКТРИК):

Докладна інформація за посиланням.

3.4. СИСТЕМНИЙ МЕХАНІК:

Докладна інформація за посиланням.

3.5. СИСТЕМНИЙ АДМІНІСТРАТОР ЗВ’ЯЗКУ:

Докладна інформація за посиланням.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

І етап:

Особи, які бажають взяти участь у Конкурсі, надсилають на електронну адресу ДУ НАНЦ uac@uac.gov.ua  наступні документи:

1.    Заповнену Заяву Науковця (Додаток 1) або Фахівця станції (Додаток 2);
        Розгорнуте резюме (Додаток 3);
        Медичну анкету (Додаток 4);
        Мотиваційний лист (у довільній формі).

2.    Копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання (за наявності).

3.    Копію трудової книжки та інших документів, які підтверджують стаж роботи за фахом.

Всі документи подаються у форматі PDF файлу. В темі листа необхідно зазначити «Конкурс УАЕ, прізвище, ініціали кандидата, для науковців – напрям досліджень (наприклад, «науки про життя»), для фахівців – посаду, (наприклад, «кухар»).
Заява-анкета кандидата має бути підписана кандидатом власноруч або із використанням електронного цифрового підпису.

Назва файлів з документами повинна складатися з прізвища та назви документа та містити не більше трьох слів (наприклад: «Петренко диплом спеціаліста»).

Строк подання документів на І етапі конкурсу – 45 днів з моменту оголошення конкурсу.

Після закінчення строку подання документів Конкурсна комісія здійснює попередній відбір кандидатів, які відповідають вимогам конкурсу за рівнем освіти та досвідом роботи, а також тих, хто підтвердив відсутність протипоказань за станом здоров’я, надав згоду на проходження обов’язкових медичних оглядів працівників та згоду надати необхідні документи для участі у конкурсі.

Заяви, не підписані кандидатами, Конкурсною комісією не розглядаються. Заяви та копії документів в паперовому вигляді на І етапі  Конкурсу Конкурсною комісією не приймаються.

Кандидати, які пройшли попередній відбір, повідомляються Конкурсною комісією про допущення до ІІ етапу Конкурсу за адресою електронної пошти, яка зазначена у Заяві – анкеті.

ІI етап:

Строк подання документів на ІІ етапі конкурсу – 30 календарних днів з моменту закінчення І етапу конкурсу.

За результатами ІІ етапу Конкурсу щодо кожного кандидата Конкурсною комісією приймається рішення про допущення до фахової співбесіди або відхилення кандидатури у випадку:

 • невідповідності форми поданих учасником Конкурсу документів формі, яка встановлена організатором Конкурсу;
 • виявлення розбіжностей в змісті документів, поданих кандидатом в електронній та паперовій формі;
 • подання учасником Конкурсу пакету документів не в повному обсязі;
 • виявлення зазначення учасником Конкурсу у поданих документах недостовірних відомостей;
 • неподання учасником конкурсу копій документів у паперовій формі на ІІ етапі конкурсу.

Кандидати, щодо яких за результатами ІІ етапу конкурсу прийнято рішення про допущення до фахової співбесіди, повідомляються Конкурсною комісією про дату проведення фахової співбесіди та психологічного тестування за адресою електронної пошти, яка зазначена у Заяві.

Кандидати, які пройшли попередній відбір та допущені до ІІ етапу конкурсу, подають до Конкурсної комісії в паперовому вигляді Заяву  Науковця (Додаток 1)  або  Фахівця станції  (Додаток 2), яка надсилалася до ДУ НАНЦ кандидатом на І етапі конкурсу електронною поштою, та  копії наступних документів:

 1. Паспорт громадянина України.
 2. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
 3. Картку платника податків з реєстраційним номером облікової картки платника податків.
 4. Трудову книжку та інші документи, які підтверджують досвід роботи за фахом.
 5. Військово-обліковий документ.
 6. Довідку МВС про наявність або відсутність судимості.
 7. Довідку про наявність обов’язкових профілактичних щеплень відповідно до Календаря профілактичних щеплень в Україні (за наявності, надається кандидатом до закладу охорони здоров’я під час проведення медичного огляду).
 8. «Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду» (форма первинної облікової документації N 140/о) (за наявності, надається кандидатом до закладу охорони здоров’я при проведенні медичного огляду).
 9. «Медичну довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів» (форма первинної облікової документації N 122-2/о) (за наявності, надається кандидатом до закладу охорони здоров’я під час проведення медичного огляду).
 10. Письмову згоду на збір та обробку персональних даних.
 11. Для кандидата-науковця – направлення керівника наукової установи або організації на виконання наукових завдань на українській антарктичній станції  «Академік Вернадський» та згоди на збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку протягом усього часу перебування в експедиції  (відповідно до п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2000 № 140).

Копії документів (окрім паспорта) завіряються нотаріально, за місцем роботи кандидата або  кандидатом, в цьому випадку напис про засвідчення копії складається  зі слів «Згідно з оригіналом», особистого підпису кандидата, його прізвища та ініціалів, дати засвідчення копії.

Телефон для довідок з питань Конкурсу: (044) 246-38-80, координатор Конкурсу – Левченко Наталія Миколаївна.

ІІI етап:

Фахова співбесіда із кандидатами проводиться Конкурсною комісією за участі  науковців та фахівців Державної установи Національний антарктичний науковий центр із залученням, за необхідності, фахівців інших установ. Для допуску до співбесіди кандидат повинен пред’явити паспорт громадянина України та оригінали документів, копії яких подані ним на ІІ етапі конкурсу.

Кандидати, які успішно пройшли фахову співбесіду, допускаються, за їхньою письмовою згодою, до психологічного тестування. Фахова співбесіда та психологічне тестування проводяться в приміщенні ДУ НАНЦ за адресою: 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16, перший поверх, час проведення співбесіди та тестування визначаються індивідуально.

За результатами вивчення поданих кандидатами документів, фахової співбесіди та психологічного тестування щодо кожного кандидата Конкурсною комісією приймається одне з рішень:

–    про відхилення кандидатури (у випадку, якщо кандидат не пройшов успішно фахову співбесіду та психологічне тестування та у випадку неявки кандидата на фахову співбесіду без завчасного повідомлення про причини неявки, а також у випадку повторної неявки);
–    рекомендувати кандидата до участі у  27-й Українській антарктичній експедиції 2022-2023 рр. на антарктичну станцію «Академік Вернадський».

Щодо кандидатів, яких не було відхилено та не було рекомендовано до участі в експедиції, приймається рішення про зарахування до кадрового резерву  для участі у  27-й Українській антарктичній експедиції 2022-2023 рр. на антарктичну станцію «Академік Вернадський».

Рішення Конкурсної комісії про кандидатів, рекомендованих до участі у  27-й Українській антарктичній експедиції 2022-2023 рр. на антарктичну станцію «Академік Вернадський», оприлюднюється на офіційному сайті ДУ НАНЦ.

ІV етап:

Кандидати, яких рекомендовано до участі у експедиції, впродовж 7 календарних днів подають до сектору адміністративної та кадрової роботи ДУ НАНЦ заяву про включення до складу експедиції та отримують направлення на проходження обов’язкових медичних оглядів, які організовуються та оплачуються ДУ НАНЦ. Якщо за результатами медичного огляду у рекомендованого кандидата  будуть виявленні протипоказання за станом здоров’я до участі в експедиції, Конкурсна комісія приймає рішення рекомендувати на цю посаду іншого кандидата з кадрового резерву, а за відсутності таких кандидатів – оголошує для відбору кандидата на цю посаду новий конкурс.

Рекомендовані кандидати, які підтвердили можливість брати участь у експедиції за станом здоров’я, проходять навчально-тренувальні збори, необхідне навчання  та тренінги за рахунок ДУ НАНЦ.

Остаточний персональний склад 27-ї Української антарктичної експедиції 2022-2023 рр. затверджується наказом ДУ НАНЦ.

5. ОПЛАТА ПРАЦІ УЧАСНИКІВ ЕКСПЕДИЦІЇ

Учасникам експедиції, які приймаються на роботу в ДУ НАНЦ встановлюється посадовий оклад згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами) та наказу МОН України від 26.09.2005 № 557 (із змінами).

Всьому складу експедиції нараховується антарктичне польове забезпечення за кожний день перебування на антарктичній станції «Академік Вернадський» у розмірі 1800 грн. згідно з п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2000 р. № 140 «Про оплату праці, гарантії та компенсації для працівників, які направляються для роботи на антарктичну станцію «Академік Вернадський».

6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗИМІВНИКІВ

Усі зимівники забезпечуються ДУ НАНЦ харчуванням, речовим майном (одяг, взуття та ін.), санітарно-гігієнічними засобами та медичними засобами на час експедиції. На українській антарктичній станції забезпечено доступ учасників експедиції до мережі Інтернет.

7. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ЗИМІВНИКІВ

ДУ НАНЦ гарантує: професійний багаторівневий медично-психофізіологічний відбір на придатність за станом здоров’я кандидатів: аналіз вихідної медичної інформації, отриманої  від кандидата з закладу охорони здоров’я за місцем проживання, проведення медичного обстеження відповідно до «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246, статті 21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Правил проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», затверджених наказом МОЗ України від 23.07.2002  № 280, функціональну діагностика та психологічний тренінг у польових умовах; забезпечення необхідним набором фармакологічних засобів та наявність діагностично-лікувального медичного обладнання для надання медичної допомоги на антарктичній станції «Академік Вернадський»; щоденний моніторинг стану здоров’я зимівників упродовж перебування на станції проводиться лікарем станції; надання кваліфікованої консультативної медичної допомоги, у випадку необхідності, забезпечується ДУ НАНЦ дистанційно  за допомогою засобів зв’язку; повне медичне обстеження та надання медичних рекомендацій після повернення із експедиції (за бажанням зимівника); обов’язкова присутність професійного лікаря  у складі команди зимівників.

Голова Конкурсної комісії
заступник директора  ДУ НАНЦ

Марченко В.С.