ХІ MAK 2023

ХІ МАК 2023

ХІ Міжнародна Антарктична Конференція
м. Київ, Україна
10-12 травня 2023 р.

Продовження прийому тез

Шановні колеги!
Оголошується продовження прийому заявок та тез до 15 лютого 2023 р.

Інформаційне повідомлення №1

ШАНОВНІ ДРУЗІ ТА КОЛЕГИ!

     Запрошуємо Вас до участі в ХІ Міжнародній Антарктичній Конференції, присвяченій 160-річчю з дня народження В.І. Вернадського – першого президента Української академії наук, засновника вчення про ноосферу, яка триватиме з 10 до 12 травня 2023 року в м. Києві в режимі відеоконференції.

Організатори конференції:
Міністерство освіти і науки України;
Національна академія наук України;
Державна установа Національний антарктичний науковий центр.

Наукові напрямки:

  • Науки про Землю (геологічні, геофізичні, геодезичні, гляціологічні, геоекологічні дослідження та інші суміжні дисципліни).
  • Науки про життя (біологічні, медико-фізіологічні дослідження та інші суміжні дисципліни).
  • Фізичні науки (гідрометеорологічні, океанографічні, геокосмічні дослідження та інші суміжні дисципліни).
  • Міжнародне співробітництво: суспільно-географічні та політико-правові аспекти вивчення та освоєння Антарктики.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

ВАЖЛИВІ ДАТИ

     Для участі в конференції до 1 лютого 2023 р. на електронну адресу Оргкомітету uac@uac.gov.ua необхідно надіслати заявку учасника (Додаток 1) та електронну версію тез, оформлених відповідно до встановлених вимог, викладених нижче.

     До початку роботи конференції планується видання збірника тез, електронну версію якого учасники зможуть отримати в період роботи конференції.

     Кращі роботи буде рекомендовано до публікації у науковому фаховому виданні «Український антарктичний журнал».

Форми участі в конференції: усна доповідь, стендова доповідь.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Тези оформляються у текстовому редакторі Word (шрифт Times New Roman, через одинарний інтервал) англійською мовою.
Тези не повинні містити жодних рисунків або графіків (Додаток 2. Зразок оформлення тез).
Обсяг тексту – не більш як одна сторінка. Формат – doc 97-2003, розмір сторінки – А4, усі поля – 2 см, абзац – 1 см, вирівнювання тексту по ширині сторінки, символи з гарнітури Symbol.

Текст оформлюється у такому порядку:

  1. Індекс УДК, без абзацного відступу, вирівняно по лівому краю (Times New Roman, 12 pt). Далі до назви тез пропускається рядок.
  2. Назва тез, без абзацного відступу, вирівняна по лівому краю, інтервал між рядками одинарний, великі літери (Times New Roman, 14 pt, bold). Далі –1 порожній рядок.
  3. Ініціали та прізвища авторів без абзацного відступу, вирівняно по лівому краю, інтервал між рядками одинарний, малі літери, виділені курсивом; прізвище доповідача підкреслено (Times New Roman, 12 pt, bold);
  4. Назва наукової установи, де виконана робота; назва міста; електронна адреса – без абзацного відступу, вирівняно по ширині тексту, інтервал між рядками одинарний, малі літери, виділені курсивом (Times New Roman, 12 pt).
  5.  Основний текст друкується через 2 порожні рядки від заголовка, інтервал між рядками одинарний, малі літери (Times New Roman, 12 pt).

Увага! Тези не рецензуються, не редагуються. Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали у випадку невідповідності вимогам до оформлення документів та тематики конференції.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТЕНДОВОЇ ДОПОВІДІ

Стендова доповідь повинна бути оформлена англійською мовою та містити не більш як п’ять слайдів.
Тривалість стендової доповіді до п’яти хвилин.

Увага! Заявки та тези, надіслані пізніше зазначених термінів, або ті, що не відповідають встановленим вимогам, розглядатись не будуть.

Просимо кожного, хто отримав наше запрошення, залучити до участі в Конференції своїх колег. Ми завжди раді постійним і новим учасникам!

Адреса Оргкомитету:
01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16, кімната 103
ДУ Національний антарктичний науковий центр МОН України
Електронна пошта: uac@uac.gov.ua
Телефон/факс: +38 (044) 246-38-80
Маланчук Валентина Михайлівна
Савченко Валерія Володимирівна

З повагою і побажанням творчої наснаги,
Оргкомітет конференції