Конкурс наукових проєктів 2020

Конкурс наукових проєктів-2020

за Державною цільовою науково-технічною програмою  проведення досліджень в Антарктиці на 2011–2020 роки

     Державна установа Національний антарктичний науковий центр МОН України згідно з наказом ДУ НАНЦ від 14.08.2020 р. № 5-Н (далі – Наказ) оголошує конкурсний відбір науково-дослідних робіт за Державною цільовою науково-технічною програмою  проведення досліджень в Антарктиці на 2011–2020 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 1002, які виконуватимуться у 2020 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, призначених для цих цілей (далі –Конкурс, Програма).

     Метою проведення Конкурсу є відбір науково-дослідних робіт, спрямованих на виконання заходів Програми для реалізації її завдань та досягнення цільових показників їх виконання, визначених у додатках  2 та 3 до Програми, отримання нових наукових і науково-технічних (прикладних) результатів відповідно до актуальних потреб економіки та суспільства.

Оголошення  про проведення Конкурсу, в якому зазначено тематику Конкурсу, умови та місце його проведення, відомості про строки розгляду поданих на Конкурс заявок і підбиття його результатів, наведено у додатку 1.

Зразок  форми  заявки на участь  у  Конкурсі науково-дослідних  робіт за Програмою – у додатку 2.

Зразок  форми  заявки на участь  у  Конкурсі науково-технічних  розробок за Програмою – у додатку 3.

Рекомендації щодо заповнення зразка форми заявки на участь у Конкурсі науково-дослідних робіт за Програмою – у додатку 4.

    Кінцевий строк приймання документів на участь у Конкурсі до 18 год 14 вересня 2020 року.