Лікар

 

Лікар

 

Завдання та обов’язки. Застосовувати сучасні методи профілактики, діагностики, лікування найпоширеніших хвороб різних профілів: внутрішніх, інфекційних, хірургічних, гінекологічних, стоматологічних, офтальмологічних тощо; надавати швидку та невідкладну медичну допомогу на антарктичній станції. Здійснювати нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів. Проводити загальноклінічні, лабораторні, ультразвукові дослідження. Визначати показання до госпіталізації хворого до медичного блоку станції, за необхідності проводити евакуацію хворого зі станції в лікувально-профілактичні заклади. Готувати хворих до невідкладних операцій, проводити хірургічне втручання за неможливості евакуації хворого в лікувально-профілактичні заклади, вести хворих в післяопераційному періоді. Визначати ступінь втрати працездатності хворого. Виконувати функції молодшого медичного персоналу. Проводити санітарно-освітні заходи.

Повинен знати. Чинне законодавство про охорону здоров’я; основи права в медицині; права, обов’язки та відповідальність лікаря; основи нормальної та патологічної фізіології; класифікацію, патогенез, клініку, діагностику, лікування та профілактику найбільш поширених хвороб терапевтичного і хірургічного профілю. Клінічну токсикологію, особливості перебігу гострих отруєнь та дії різних шкідливих факторів; основні лабораторні та функціональні методи дослідження; основи фармакотерапії. Методи фізіотерапії, лікувальної фізкультури, дієтотерапії, протиепідемічні заходи, які застосовують у разі появи осередку інфекції. Гігієнічні основи харчування, водопостачання та життєзабезпечення; правила оформлення медичної документації.

Квалiфiкацiйнi вимоги. Вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа». Вітається спеціалізація за фахом «Медицина невідкладних станів», «Загальна практика – сімейна медицина», «Хірургія», «Ортопедія і травматологія» «Анестезіологія та реаніматологія» або «Суднова медицина» з додатковим сертифікатом лікаря-терапевта. Стаж роботи за фахом не менш як 3 роки.

Перевагами також є наявність ліцензії на медичну практику лікаря, зареєстрованого як ФОП; наявність досвіду і навичок терапевтичної, отоларингологічної, стоматологічної, психологічної, фізіотерапевтичної допомоги, а також рентгенологічного обстеження, підтверджені відповідними сертифікатами. Володіння комп’ютерною технікою і методами статобробки; знання іноземних мов (англійської/іспанської або ін.) з акцентом на спеціальність; наявність підтвердженої участі як лікаря в експедиціях, походах, екстремальних ситуаціях.