Державна програма досліджень в Антарктиці

Про Державну цільову наукову-технічну програму проведення ​досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки​​

3 листопада 2010 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 1002 “Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки”. Прийняття постанови КМУ відкриває нашим вченим новий простір для наукових розвідок і подальшої інтеграції до міжнародного загону лідерів освоєння Льодового континенту та сприятиме виконанню Україною міжнародних зобов’язань у рамках Договору про Антарктику 1959 року.

Державним замовником Програми є центральний орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України​.

Метою Програми є проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень в Антарктиці, забезпечення ефективного функціонування антарктичної станції “Академік Вернадський”, виконання міжнародних зобов’язань України відповідно до Договору про Антарктику та проведення науково обґрунтованої оцінки біологічного та мінерально-ресурсного потенціалу регіону.

Основними механізмами реалізації мети є комплексне вирішення взаємопов’язаних питань антарктичної діяльності України в 2011-2020 роках, яке буде здійснюватись такими шляхами:

  1. Виконання завдань та проектів наукових досліджень в Антарктиці за головними сучасними науково-дослідницькими напрямами, що охоплюють Науки про Землю, Науки про життя, Фізичні науки і підтримуються міжнародним Науковим Комітетом з Антарктичних Досліджень (SCAR). Це:

Наукова робота напряму геолого-геофізичні дослідження є складовою частиною Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки.

Метою досліджень є вивчення геологічної будови Західної Антарктики, її основних структурних елементів та їх зв’язку з екологією та мінерально-ресурсним потенціалом регіону.

Наукова робота напряму гідрометеорологічні дослідження є складовою частиною Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки.

Метою досліджень є детальна оцінка стану кліматичної системи атмосфера-кріосфера-гідросфера в Антарктиці та її вплив на глобальний клімат, розробка сценаріїв кліматичних змін; гідрометеорологічне забезпечення науково-технічної діяльності на станції «Академік Вернадський».

Наукова робота напряму океанографічні дослідження є складовою частиною Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки.

Метою досліджень є отримання даних про стан гідросфери Антарктики, встановлення тенденцій кліматичної мінливості океанографічних полів Південного океану, предикторів прогнозу зон підвищеної біологічної продуктивності та промислової значимості, ролі Антарктики в глобальних процесах еволюції природного середовища.

Наукова робота напрямку геокосмічні дослідження є складовою частиною Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки.

​Метою досліджень є вивчення взаємодії атмосферної та космічної погодних систем, дослідження природних та техногенних збурень у геокосмосі для прогнозування стану космічної погоди.

Наукова робота напрямку комплексних біологічних досліджень є складовою частиною Державної Програми наукових досліджень України в Антарктиці на період до 2020 року.

Дослідження біологічного напряму, враховуючи унікальне географічне положення станції «Академік Вернадський», охоплюють широкий спектр наукових завдань у галузях зоології, ботаніки, мікробіології, вірусології, біохімії, клітинної біології та генетичної інженерії, молекулярної біології і генетики з прив’язкою до системи координат і відображенням біошарів на топографічній карті (в програмі ArcGIS). Тому наукові дослідження виконуються у форматі комплексності за участі провідних фахівців профільних наукових установ України та інших держав (Чехія, Росія, Білорусія тощо).​

Наукова робота напрямку медико-фізіологічних досліджень є складовою частиною Державної Програми наукових досліджень України в Антарктиці на період до 2020 року.

Дослідження медико – фізіологічного напрямку виконуються провідними фахівцями Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, Інституту медицини праці АМН України, Національного антарктичного наукового центру МОН України, Інституту неврології, психіатрії та наркології АМН України (м. Харків), що об’єднуються не структурною міжвідомчою лабораторією медико-біологічних проблем в Антарктиці.

Наукова робота напряму розроблення та впровадження нових технологій є складовою частиною Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки.

Мета досліджень полягає в розробці та впровадженні нових технологій для забезпечення життєдіяльності станції, охорони навколишнього середовища, техніки безпеки, енергозбереження, автоматизації наукових досліджень, модернізації інфраструктури антарктичної станції “Академік Вернадський”.

2. Виконання стратегічних завдань за напрямами:

  • організація та проведення антарктичних експедицій;
  • співпраця з міжнародними організаціями Договору про Антарктику;
  • інформаційно-видавнича діяльність щодо присутності України в Антарктиці.

Виконання завдань та заходів Програми досліджень в Антарктиці окремими науковими установами та організаціями ускладнить необхідність проведення комплексних досліджень і призведе до збільшення обсягу видатків державного бюджету, пов’язаних з відрядженням і перебуванням дослідників на антарктичній станції “Академік Вернадський”. До того ж відсутність у зазначених установ науково-дослідного судна не дозволить оптимально організувати доставку на антарктичну станцію працівників, матеріалів, палива, продовольства, наукового та технічного обладнання. Крім того, такий розподіл коштів і сфер компетенції ускладнить виконання міжнародних зобов’язань України як Консультативної Сторони Договору про Антарктику.

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми є покладення на Національний антарктичний науковий центр Держінформнауки завдання з утримання станції “Академік Вернадський”, організації та проведення щорічних антарктичних експедицій, виконання програми наукових досліджень із залученням наукових установ та організацій Національної академії наук, Національної академії медичних наук, МОНмолодьспорту та Мінприроди.

Такий комплексний підхід дозволить на належному рівні виконати міжнародні зобов’язання, що випливають з участі України в Договорі про Антарктику, надати науково обгрунтовані рекомендації щодо економічних інтересів держави у ближній (біологічні ресурси) та віддаленій (мінерально-сировинні ресурси) перспективі; обгрунтувати і реалізувати національні інтереси України в Антарктичному регіоні.