Фізичні науки

 

Вимоги за напрямом
Фізичні науки

 

Гідрометеорологічні дослідження

Робота гідрометеоролога на станції охоплює такі наукові області як метеорологія, океанологія, гідрологія, гляціологія. За спрямуванням це є прикладна фізика і хімія оточуючого середовища, а саме атмосфери, гідросфери та підстильної поверхні. Успішне виконання програми спостережень і досліджень потребує відповідної освіти, професійного досвіду, вільного володіння ПК та розуміння основ програмування, електротехнічних вмінь і бажання працювати з приладами.

Найбільшою складністю в професійній роботі гідрометеоролога на станції є необхідність чіткого дотримання графіка проведення спостережень та вимірів, що часто накладається і не співпадає з іншими обов’язками, колективними заходами, особистими планами тощо. Саме тому, для пом’якшення негативного впливу, на станції передбачено 2-3 метеорологи, які розділяють увесь обсяг робіт відповідно до особистих вмінь та графіків, забезпечують неперервність спостережень.

Типовий обсяг робіт передбачає:

 1. стандартні метеорологічні спостереження для формування синоптичних зведень, які проводяться кожні 3 години. Зведення в напівавтоматичному режимі заповнюються автоматичною метеорологічною станцією Vaisala AWS-310. Для забезпечення надійності та безперервності спостережень паралельно завжди працює резервна автоматична метеостанція ММК «Тропосфера»;
 2. океанографічні спостереження включають візуальний опис льодового стану акваторії, що виконується кілька разів на тиждень, та гідрологічне зондування у визначених точках. Зондування проводиться з моторного човна за допомогою ручної лебідки та зонду-логеру, який вимірює розподіл температури і солоності морської води за глибиною, а також визначається прозорість морської води за допомогою білого диску Секки;
 3. гляціологічні спостереження включають зняття показників з рейок снігомірного полігону;
 4. озонометричні спостереження, що виконуються для вимірювання загальної концентрації озону в товщі атмосфери. В основі представляють собою рутинні операції вимірів на спектрофотометрі Добсона, що проводяться згідно 3-х плаваючих графіків, для різних типів спостережень, залежно від пори року та погоди. У спостереженнях озону є півторамісячна перерва в червні-липні (період полярної ночі) та дуже щільний графік в грудні-січні. Окрім цього, щомісячно передбачено проведення кількох видів тестів спектрофотометра, що виконуються відповідно до описаних інструкцій;
 5. зчитування даних та супутнє обслуговування логерів систем моніторингу. На станції працюють гідрологічні логери, встановлені на морському посту для вимірювань параметрів океану, логери окремих датчиків сонячного випромінення, мікрокліматична станція, радар вертикального зондування опадів. Все це логерні системи, які потребують періодичного зчитування даних, очистки від снігу та ожеледі, уважного обслуговування;
 6. додаткові експериментальні роботи можуть бути призначені для випробовування нового обладнання та нових методів досліджень, зокрема випусків радіозондів;
 7. передача даних та формування місячних звітів та зведень. Дані строкових метеорологічних спостережень у кодовій формі SYNOP передаються в реальному часі під час настання строку. Результати озонометричних вимірювань передаються щодоби. Інші дані відповідно до переліку передаються у складі місячного звіту, зокрема місячне статистичне зведення у кодовій формі CLIMAT. Повний архів даних, разом з тими даними, що не передавалися в місячних звітах, здається під час повернення експедиції. Передача даних зі станції здійснюється через мережу Інтернет за сприяння системного адміністратора станції.

Формування місячної звітності потребує вільного володіння ПК та навичок статистичного опрацювання даних.

За потреби до відправки експедиції в Києві проводиться стажування з формування зведень у кодовій формі SYNOP та CLIMAT, а також з проведення озонометричних вимірів. Однак більша частина гідрометеорологічного обладнання станції, на жаль, не має аналогів в Україні, тому ознайомитися з його роботою можна безпосередньо на станції.

Геокосмічні дослідження та забезпечення функціонування приладових комплексів

Спеціаліст, який виконує геокосмічні дослідження на станції, повинен, по-перше, мати базові знання з фізики верхніх шарів атмосфери, іоносфери і магнітосфери Землі, по-друге, бути спеціалістом з поширення електромагнітних хвиль у навколоземному просторі.

Типовий обсяг робіт передбачає:

 1. забезпечення безперервної роботи цифрового комплексу іоносферного зондування розробки РІ НАН України та іонозонда IPS-42 (як резервного) у стандартному режимі кожні 15 хвилин. Проведення щомісячних тестів працездатності іонозонда та антен. Поточна обробка даних зондувань за стандартною методикою URSI та передача мережею Інтернет;
 2. виконання моніторингу та обробка даних вимірювань сигналів, стимульованих світовою грозовою активністю, в УНЧ-ННЧ діапазоні магнітометричним комплексом Lemi419Ant за допомогою індукційних зондів LEMI-112Е і LEMI-112А;
 3. відтворення та візуалізація параметрів Шуманівського (ШР) резонатору та їхня передача мережею Інтернет;
 4. проведення вимірювань та розрахунку параметрів сигналів широкомовних та спеціальних передавачів ВЧ діапазону на наддовгих радіолініях;
 5. підтримка функціонування приймально-аналізуючого комплексу ДНЧ діапазону та обробка даних вимірювань;
 6. навички користування і проведення регламентних робіт, профілактичного обслуговування таких вимірювальних систем: магнітометрів УНЧ-ННЧ діапазону хвиль LEMI-112Е, LEMI-112АЗ та систем збору даних LEMI-419АNТ; ВЧ приймачів WR-G313і WinRadio, цифрового комплексу іоносферного зондування розробки РІ НАН України та іонозонду IPS-42;
 7. навички роботи з ПК та ОС MS Wіndows XP, 7, 10, мовою та середовищем програмування MatLab і локальними комп’ютерними мережами;
 8. підготовка щомісячних звітів.