Системний механік

 

Системний механік

 

Завдання та обов’язки. Забезпечувати експлуатацію та надійну роботу устаткування, здійснювати своєчасне та якісне проведення профілактичних оглядів, ремонтів устаткування та станційного приміщення. Здійснювати контроль за дотриманням правил технічної експлуатації і відповідністю вимогам правил безпеки устаткування, організовувати його безпечну експлуатацію. Вивчати умови роботи устаткування, окремих деталей і вузлів з метою виявлення причин їхнього передчасного спрацювання. Вживати заходів щодо своєчасної заміни спрацьованого і морально застарілого устаткування. Брати участь у випробуванні нових зразків техніки. Брати участь у заміні обладнання (демонтаж, монтаж, введення в експлуатацію) під час проведення модернізації станції.

Брати участь у контролі за проведенням передбачених правилами випробувань, технічним оглядом і ревізією механізмів, пристроїв, апаратів і посудин, які працюють під тиском, електрогазозварювальної апаратури, ацетиленових, кисневих і компресорних установок тощо. Контролювати якість монтажу устаткування. Організовувати контроль за комплектністю нових установок. Брати участь у розслідуванні причин аварій та в розробленні засобів щодо їхнього запобігання. Вести первинний облік роботи устаткування, витрат запасних частин і матеріалів. Забезпечувати складання звітів щодо наявності та технічного стану устаткування. Забезпечувати контроль за постачанням запасними частинами, матеріалами і наявністю паспортів на устаткування. Забезпечувати контроль за дотриманням норм витрат пального і мастильних матеріалів. Брати участь у розробленні заходів із заощадження пально-енергетичних ресурсів. Забезпечувати збір, сортування та пакування відходів, їхню підготовку до утилізації. Проводити розвантажувально-навантажувальні роботи. Вести встановлену звітність.

Повинен знати. Технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи устаткування, правила його технічної експлуатації; організацію і технологію ремонтних робіт, правила складання технічної документації з ремонту. Знати вимоги організації праці під час експлуатації, ремонту, модернізації устаткування. Економіку, організацію виробництва, праці та управління, основи трудового законодавства. Правила й норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту. Профілактику та ремонт: автономних систем каналізації, водо- і теплопостачання (рідкопаливні котли опалення), суднових опріснювальних установок мембранного типу високого тиску, вихрових, мембранних і шнекових насосів, пневмокомпресорів і пожежних помп. Правила та вимоги пересування на човні. Правила безпеки під час використання крана-маніпулятора.

Володіти навичками. Читання і складання креслень, схем та технічної документації. Володіти навичками токарних, фрезерних, шліфувальних та електрогазозварювальних робіт; експлуатації деревообробних верстатів та виконання столярних і будівельно-ремонтних робіт з ремонту підвісних моторів і маломірних плавзасобів. Навантажувально-розвантажувальних робіт за допомогою крана-маніпулятора. Експлуатації, профілактики та ремонту: автономних систем каналізації, водо- і теплопостачання (рідкопаливні котли опалення); суднових опріснювальних установок мембранного типу високого тиску; вихрових, мембранних і шнекових насосів; пневмокомпресорів і пожежних помп.

Кваліфікаційні вимоги. Фахова освіта відповідного напряму підготовки, стаж роботи за професією механіка не менш як 2 роки.

Перевагами також є участь в полярних експедиціях системним механіком. Наявність посвідчення водія малого/маломірного судна. Наявність посвідчення оператора крана-маніпулятора. Наявність досвіду з ремонту підвісних моторів і маломірних плавзасобів. Знання іноземних мов (англійської/іспанської або ін.) з акцентом на спеціальність. Володіння комп’ютерною технікою.