Системний механік

 

Системний механік

 

Завдання та обов’язки: забезпечувати експлуатацію та надійну роботу устаткування, здійснювати своєчасне та якісне проведення профілактичних оглядів, ремонтів устаткування та станційного приміщення. Здійснювати контроль за дотриманням правил технічної експлуатації і відповідністю вимогам правил безпеки устаткування та організовувати його безпечну експлуатацію. Вивчати умови роботи устаткування, окремих деталей і вузлів з метою виявлення причин їхнього передчасного спрацювання. Вживати заходів щодо своєчасної заміни спрацьованого і морально застарілого устаткування. Брати участь у випробуванні нових зразків техніки. Брати участь у заміні обладнання (демонтаж, монтаж, введення в експлуатацію) під час проведення модернізації Станції.

Брати участь у контролі за проведенням передбачених правилами випробувань, технічним оглядом і ревізією механізмів, пристроїв, апаратів і посудин, які працюють під тиском, електрогазозварювальної апаратури, ацетиленових, кисневих і компресорних установок тощо. Контролювати якість монтажу устаткування. Організовувати контроль за комплектністю нових установок. Брати участь у розслідуванні причин аварій та в розробленні засобів щодо їхнього запобігання. Вести первинний облік роботи устаткування, витрат запасних частин і матеріалів. Забезпечувати складання звітів щодо наявності та технічного стану устаткування. Забезпечувати контроль за постачанням запасними частинами, матеріалами і наявністю паспортів на устаткування. Забезпечувати контроль за дотриманням норм витрат пального і мастильних матеріалів. Брати участь у розробленні заходів із заощадження пально-енергетичних ресурсів. Забезпечувати збір, сортування та пакування відходів, їхню підготовку до утилізації. Проводити розвантажувально-навантажувальні роботи. Вести встановлену звітність.

Повинен знати: технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи устаткування, правила його технічної експлуатації; організацію і технологію ремонтних робіт, правила складання технічної документації з ремонту; вимоги організації праці під час експлуатації, ремонту, модернізації устаткування; економіку, організацію виробництва, праці та управління: основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту; профілактику та ремонт: автономних систем каналізації, водо- і теплопостачання (рідкопаливні котли опалення), суднових опріснювальних установок мембранного типу високого тиску, вихрових, мембранних і шнекових насосів, пневмокомпресорів і пожежних помп; правила та вимоги пересування на човні; правила безпеки під час використання крана-маніпулятора.

Володіти навичками: читання і складання креслень, схем та технічної документації; токарних, фрезерних, шліфувальних та електрогазозварювальних робіт; експлуатації деревообробних верстатів та виконання столярних і будівельно-ремонтних робіт з ремонту підвісних моторів і маломірних плавзасобів; навантажувально-розвантажувальних робіт за допомогою крана-маніпулятора; експлуатації, профілактики та ремонту: автономних систем каналізації, водо- і теплопостачання (рідкопаливні котли опалення); суднових опріснювальних установок мембранного типу високого тиску; вихрових, мембранних і шнекових насосів; пневмокомпресорів і пожежних помп.

Кваліфікаційні вимоги: фахова освіта відповідного напряму підготовки, стаж роботи за професією механіка не менш як 2 роки.

Перевагами також є: участь в полярних експедиціях системним механіком; наявність посвідчення водія малого/маломірного судна; наявність посвідчення оператора крана-маніпулятора; наявність досвіду з ремонту підвісних моторів і маломірних плавзасобів; знання іноземних мов (англійської/ іспанської або ін.) з акцентом на спеціальність; володіння комп’ютерною технікою.