Наукова діяльність

Наукова діяльність

Якщо Антарктида була б музикою, то це був би Моцарт. Якщо б вона була мистецтвом, це був би Мікеланджело. У літературі – це Шекспір. І водночас, Антарктида – це щось більше, це єдине місце на планеті, яке таке саме. Як і було колись. Можливо, ми ніколи її не приручимо.

Андрю Дентон, журналіст, австралієць, який зняв багато фільмів про Антарктиду

Наукова діяльність НАНЦ зосереджена на виконанні завдань та заходів нової Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки. Програмою передбачено проведення комплексних фундаментальних та прикладних наукових досліджень в Антарктиці за головними сучасними науково-дослідницькими напрямами, що охоплюють Науки про Землю, Науки про життя, Фізичні науки і підтримуються міжнародним Науковим Комітетом з Антарктичних Досліджень (SCAR) (https://www.scar.org/ ). Комплексний та системний підхід до антарктичних досліджень вимагає тісної кооперації провідних наукових установ та організацій України. На Національний антарктичний науковий центр покладено функцію з організації та координації цих досліджень, проведення щорічних антарктичних експедицій, утримання антарктичної станції “Академік Вернадський”.

Для реалізації завдань Програми НАНЦ забезпечує:

  1. Проведення моніторингових неперервних під час зимівлі спостережень та оригінальних досліджень безпосередньо на станції “Академік Вернадський” та виконання міжнародних зобов’язань з передачі даних до міжнародних систем та організацій: геомагнітних даних – до ІNTERMAGNET; щомісячних зразків атмосферних опадів для ізотопного аналізу – в МАГАТЕ; щомісячних зведень CLIMAT – до ВМО; озонометричних даних – до Британської Антарктичної Служби.
  2. Проведення сезонних науково-дослідних робіт в районі станції “Академік Вернадський” з розширенням регіону робіт на західну частину Антарктичного півострова, а також досліджень під час антарктичного рейсу науково-дослідного судна. Щорічно в Українських зимувальних антарктичних експедиціях беруть участь 12 науковців, які попередньо проходять конкурсний відбір. Крім того, щорічно в сезонних експедиціях беруть участь від 10 до 15 вчених різних спеціальностей. Це геологи, геофізики, метеорологи, фізики, радіофізики, математики, біологи, екологи та медики.
  3. Виконання наукових досліджень у провідних лабораторіях закладів університетської та академічної науки України в рамках науково-технічних проектів з використанням первинних даних, зразків та матеріалів, отриманих під час експедиційних досліджень.

Для координації робіт з організації та проведення українських антарктичних експедицій, забезпечення життєдіяльності станції “Академік Вернадський” створено постійно діючу Науково-технічну раду Національного антарктичного наукового центру.

Управління Програмою, координацію міжвідомчого та міжнародного співробітництва з антарктичних досліджень здійснює Науково-технічна рада “Антарктика”.

У рамках реалізації основних напрямів наукових досліджень НАНЦ співпрацює з 29 провідними установами вузівської та академічної науки України, зокрема національними університетами та інститутами Національної академії наук, Національної академії медичних наук, МОН, іншими установами та організаціями різних форм власності.

Науково-технічна рада НАНЦ

Науково-технічна рада Національного антарктичного наукового центру (далі – Рада) створена наказом НАНЦ від 25 лютого 2010 р. № 2Г (зі змінами від 11 липня 2012 р., № 11 – Г).

Основними завданнями Ради є вирішення таких питань:

  1. Напрацювання пропозицій до нормативно – правових актів Українського законодавства, яки регулюють діяльність України в Антарктиці (проект Закону «Про забезпечення діяльності України в Антарктиці», Митний кодекс тощо);
  2. Розробка пропозицій щодо двостороннього співробітництва України з іншими зацікавленими державами – сторонами Договору про Антарктику;
  3. Розробка інструкцій, положень, методик з організації робіт на станції Вернадський, та проведення українських антарктичних експедицій відповідно до Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011- 2020 роки;
  4. Заслуховування планів робіт і аналітичних звітів структурних підрозділів НАНЦ щодо ефективності діяльності за звітній період;
  5. Обговорення доповідей, заявлених на тематичні міжнародні наукові конференції, наради, симпозіуми;
  6. Заслуховування звітів учасників наукових конференцій та інших міжнародних заходів, проведених в рамках Системи Договору про Антарктику;
  7. Прийняття підсумкових звітів з науково-дослідницьких договорів, укладених на виконання Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011- 2020 роки.

Засідання Ради відбувається раз на місяць згідно плану, затвердженого Директором НАНЦ.