Конкурс наукових проєктів 2023

УВАГА!

Конкурс наукових проєкті «Антарктика – 2023»

за Державною цільовою науково-технічною програмою  проведення досліджень в Антарктиці на 2011–2023 роки

    Державна установа Національний антарктичний науковий центр МОН України згідно з наказом ДУ НАНЦ від 26.05.2023 р. № 4-Н (далі – Наказ) з 08 червня 2023 року розпочинає конкурсний відбір науково-дослідних робіт і науково-технічних розробок за Державною цільовою науково-технічною програмою проведення досліджень в Антарктиці на 2011–2023 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 1002 {із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 88 від 18.01.2012; № 970 від 24.10.2012; № 488 від 11.07.2013; № 708 від 24.12.2014 р.; № 397 від 23.05.2018; № 32 від 20.01.2021}, які виконуватимуться у 2023 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, призначених для цих цілей (далі – Конкурс, Програма).

     Метою проведення Конкурсу є відбір науково-дослідних робіт і науково-технічних розробок, спрямованих на виконання заходів Програми для реалізації її завдань та досягнення цільових показників їх виконання, визначених у додатках 2 та 3 до Програми, отримання нових наукових і науково-технічних (прикладних) результатів відповідно до актуальних потреб економіки та суспільства.

     У Конкурсі можуть брати участь установи, підприємства і організації Національної академії наук, Національної академії медичних наук, МОН, Міндовкілля.

Оголошення про проведення Конкурсу, в якому зазначено тематику Конкурсу, умови та місце його проведення, відомості про строки розгляду поданих на Конкурс заявок і підбиття його результатів, наведено у додатку 1.

Зразок форми заявки на участь у Конкурсі науково-дослідних робіт за Програмою – у додатку 2.

Зразок форми заявки на участь у Конкурсі науково-технічних розробок за Програмою – у додатку 3.

Рекомендації щодо заповнення зразків форми заявки – у додатку 4.

    Кінцевий строк приймання документів на участь у Конкурсі до 11 год. 10 липня 2023 року.