Міжнародне співробітництво

Система Договору про Антарктику

Договір про Антарктику був підписаний 1 грудня 1959 р. у Вашингтоні, США (дата набуття чинності – 23 червня 1961 р.). Основними положеннями Договору про Антарктику є такі: Антарктика використовується виключно у мирних цілях (ст. I); свобода наукових досліджень в Антарктиці і співробітництво з цією метою (ст. II); задля гарантування мирного використання Антарктики, усі райони Антарктики, включаючи усі станції, обладнання у цих районах, а також усі морські і повітряні судна відкриті у будь-який час для інспекції (ст. VII).

Україна приєдналася до Договору 17 вересня 1992 р., а 27 травня 2004 р. здобула статус Консультативної Сторони (тобто отримала право вето при прийняті рішень, які в обов’язковому порядку ухвалюються виключно консенсусом).

Договір про Антарктику став правовою основою для становлення розгалуженої системи міжнародних нормативно-правових актів (режимів), які доповнюючи і конкретизуючи положення самого Договору, регулюють різні види діяльності в Антарктиці – регіоні, який охоплює близько 10% поверхні Землі.

До основних документів Системи Договору про Антарктику (СДА) відносяться:

·    Конвенція зі збереження тюленів Антарктики (КОАТ, Лондон, 1972);

·    Конвенція зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР, Канберра, 1980);

·    Протокол про охорону навколишнього середовища до Договору про Антарктику (Мадрид, 1991), відомий також як Мадридський протокол.

Мадридський протокол став кульмінацією багаторічного розроблення екологічних стандартів і інструментів управління, які були зведені в один комплексний документ. Основні принципи Мадридського протоколу зводяться до таких ключових положень:

   визначення Антарктики як природного заповідника, призначеного для миру і науки;

   запровадження заборони на розробку родовищ і промисловий видобуток корисних копалин в районі дії Договору про Антарктику за винятком наукових досліджень;

   охорона навколишнього середовища є основною вимогою, що враховуються при плануванні і здійсненні всіх видів діяльності в Антарктиці;

   плануванню і здійсненню всіх видів діяльності в Антарктиці повинна передувати оцінка впливу такої діяльності на навколишнє середовище Антарктики;

   для будь-якої діяльності, до початку її здійснення, мають бути складені плани дій з реагування у надзвичайних ситуаціях.

Завдяки всеосяжному і попереджувальному режиму охорони навколишнього середовища Мадридський протокол став повноцінним третім стовпом Системи Договору про Антарктику поряд з мирним використанням континенту і міжнародним науковим співробітництвом в регіоні.

У рамках роботи 32-ї Консультативної наради з Договору про Антарктику (КНДА, Балтимор-Вашингтон, США, 2009 р.) Сторони ухвалили Вашингтонську декларацію у зв’язку з відзначенням 50-річчя підписання Договору про Антарктику. У цьому документі сторони засвідчили свою непохитну прихильність принципам і положенням Договору про Антарктику і всім іншим пов’язаним актам, які з’явились після його підписання.

У свою чергу, 23 червня 2011 р. у м. Буенос-Айрес, в рамках чергової, 34-ої КНДА, відбулися урочисті заходи з нагоди відзначення 50-річчя набуття чинності Договором про Антарктику. Консультативні Сторони ухвалили Декларацію про міжнародне співробітництво в Антарктиці, спрямовану на подальше зміцнення зобов’язань, що випливають з цього Договору.

Крім того, 30 травня 2016 року на 39-й КНДА (м. Сантьяго, Чилі) Консультативні Сторони ухвалили Сантьягську декларацію  з нагоди відзначення 25-ї річниці підписання Протоколу про охорону навколишнього середовища до Договору про Антарктику, у якій вкотре засвідчили свою глибоку і непохитну прихильність до положень Протоколу, які визначають принципи співробітництва при плануванні і здійсненні діяльності в Антарктиці й забороняють будь-яку діяльність, пов’язану з освоєнням мінеральних ресурсів в регіоні, за винятком наукових досліджень; а також беруть на себе зобов’язання щодо подальшого посилення роботи стосовно збереження і охорони наземних та морських екосистем Антарктики.

Нова декларація з нагоди відзначенням 60-річчя підписання Договору про Антарктику буде ухвалена на черговій Консультативній нараді з Договору про Антарктику, яка відбудеться у м. Прага (Чехія) у липні 2019 року.

Завантажити Договір про Антарктику

Завантажити Протокол (+ додатки) з охорони навколишнього середовища до Договору про Антарктику

Офіційний сайт Секретаріату Договору про Антарктику

Двосторонні договори ДУ НАНЦ про науково-технічне співробітництво

Основними завдання міжнародного  науково-технічного співробітництва в Антарктиці є:

 • виконання спільних наукових проектів фундаментального та прикладного характеру з пріоритетних напрямів розвитку науки та техніки, опублікування результатів досліджень у рейтингових фахових виданнях, академічний обмін та підвищення кваліфікації наукових кадрів;
 • оптимізація людських та матеріальних ресурсів, що задіяні в експедиціях; забезпечення транспортування і розміщення персоналу та вантажу на борту суден та на антарктичних станціях країн-партнерів.

З огляду на це, Державною установою Національний науковий антарктичний центр укладено рамкові двосторонні угоди з науковими установами 16 держав, які, з огляду на їх науково-технічний потенціал та географічне положення, доцільно згрупувати таким чином:

 1. Провідні країни євроатлантичного регіону з розвиненими національними антарктичними програмами, співробітництво з якими забезпечує глибоку інтеграцію українських вчених у міжнародний науковий простір (Велика Британія, США).
 2. Центрально- та Східноєвропейські країни, які мають схожий рівень розвитку національних антарктичних програм, співпраця з якими забезпечує поглиблення регіонального співробітництва (Польща, Чехія, Болгарія, Латвія, Туреччина та ін.).
 3. Латиноамериканські країни, матеріально-технічна база яких робить їх основними транспортно-логістичними партнерами України у питаннях забезпечення УАЕ (Аргентина, Чилі, Перу).

Науково-технічне та логістичне співробітництво з перерахованими державами має стратегічне значення, оскільки всі вони, у тому числі і Україна, мають чи планують встановлювати наукові станції або заявили про свої наукові інтереси у районі Антарктичного півострова.

Кількість міжнародних наукових проектів планується розширити, у першу чергу з науковими організаціями держав, які нещодавно приєдналися до Договору про Антарктику і зацікавлені у здійсненні спільної науково-дослідницької діяльності в Антарктиці, що є обов’язковою передумовою набуття ними повноправного статусу Консультативної Сторони Договору про Антарктику.

Звітність та обмін інформацією з міжнародними організаціями в системі Договору про Антарктику

Стаття VII Договору про Антарктику зобов’язує кожну Сторону забезпечити вільний обмін інформацією про заплановану діяльність шляхом направлення завчасного повідомлення щодо:

 • (а) усіх експедицій до Антарктики або в межах Антарктики, які здійснюються її судами або громадянами;
 • (b) усіх станцій в Антарктиці, на яких перебувають її громадяни;
 • (с) будь-якого військового персоналу або обладнання, задіяного країною для організації антарктичних експедицій.

Згодом ця вимога була детально опрацьована в різних документах Консультативних нарад Договору про Антарктику. Важливі зобов’язання, що стосуються обміну інформацією з питань навколишнього середовища, додав Протокол про охорону навколишнього середовища 1991 року.

Інформація, що надається, може бути розділена на три категорії:

 • Передсезонна інформація
 • Щорічний звіт
 • Постійна інформація

Під керівництвом КНДА Секретаріат Договору про Антарктику розробив Систему електронного обміну інформацією яка є центральним сховищем такої інформації.

Раз на рік (до 1 жовтня поточного року) Україна надає щорічний звіт та оновлює операційну інформацію (маршрут судна, національні експедиції, неурядові експедиції), інформацію з охорони навколишнього середовища (дозвільна система, охорона і управління районами, зміни у національному законодавстві), наукову інформацію (наукові проекти, що здійснюються на станції Академік Вернадський, наявність станцій автоматичної реєстрації/обсерваторій).

Більше інформації: http://www.ats.aq/r/ie.htm