Конкурс наукових проєктів 2019

Конкурс наукових проєктів-2019

за Державною цільовою науково-технічною програмою  проведення досліджень в Антарктиці на 2011–2020 роки

     Державна установа Національний антарктичний науковий центр МОН України (згідно з наказом ДУ НАНЦ від 26.06.2019 № 12-Г) оголошує конкурсний відбір науково-дослідних робіт і науково-технічних розробок за Державною цільовою науково-технічною програмою  проведення досліджень в Антарктиці на 2011–2020 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 1002, які виконуватимуться у 2019 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, призначених для цих цілей (далі –Конкурс, Програма).

     Метою проведення Конкурсу є відбір науково-дослідних робіт і науково-технічних розробок, спрямованих на виконання заходів Програми для реалізації її завдань та досягнення цільових показників їх виконання, визначених у додатках 2 та 3 до Програми, отримання нових наукових і науково-технічних (прикладних) результатів відповідно до актуальних потреб економіки, суспільства та національної безпеки.

Оголошення  про проведення Конкурсу, в якому зазначено тематику Конкурсу, умови та місце його проведення, відомості про строки розгляду поданих на Конкурс заявок і підбиття його результатів наведено у додатку 1.

Зразок  форми  заявки на участь  у  Конкурсі науково-дослідних  робіт за Програмою – у додатку 2.

Зразок форми заявки на участь у Конкурсі науково-технічних розробок за Програмою – у додатку 3.

Рекомендації щодо заповнення форми заявки – у додатку 4. 

    Кінцевий строк приймання документів на участь у Конкурсі до 18 год 29 липня 2019 року.