Науки про життя

НАУКИ ПРО ЖИТТЯ

 

Робота біолога охоплює такі галузі як морська біологія, екологія наземних екосистем, польова зоологія, паразитологія та деякі інші. Успішне виконання програми спостережень і досліджень потребує наявності відповідної освіти, професійного досвіду, вільного володіння ПК бажання знайомитися з протоколами наукових досліджень та приладами. Для біолога важливою рисою є  адаптивність до нових умов перебування та праці, здатність до зваженої оцінки польової ситуації та поваги до сурового антарктичного довкілля та його мешканців. Найбільшою складністю в професійній роботі біолога на станції є необхідність чіткого виконання значного об’єму наданих технічних завдань, організованої праці з використанням усього доступного за погодними умовами часу, що часто накладається і не співпадає з іншими обов’язками, колективними заходами, особистими бажаннями, тощо. Саме тому, для розподілу навантаження на станції передбачено два біолога. Це дозволяє розділити об’єм робіт згідно особистих здібностей та творчих уподобань. 

Типовий об’єм робіт біолога передбачає: 

  1. Моніторинг динаміки фітопланктону. Базовий пробовідбір морської води, її фільтрація з метою уловлення фітопланктону протягом усієї зимівлі у визначених контрольних точках згідно відповідним протоколам. Гідрологічне зондування у визначених точках з періодичністю раз на два тижні. 
  2. Моніторинг наземних екосистем включає вивчення кількості судинних рослин Антарктики на моніторингових пунктах, щорічний відбір матеріалів судинних рослин для морфометричного, біохімічного дослідження. Збір проб наземних безхребетних. 
  3. Зчитування даних та супутнє обслуговування логерів систем моніторингу. На станції та в її околицях працюють численні логери температури та освітленості. Все ці логерні системи, які потребують періодичного зчитування даних, заміни елементів живлення, очистки від відкладень снігу та ожеледі, деякої іншої уваги до себе.  
  4. Реалізація програми моніторингу морських птахів та ссавців – реалізація щорічного обліку гніздових пар пінгвінів трьох видів на колоніях розташованих на окремих островах, обслуговування фотокамер, які реєструють окремі гніздові території пінгвінів. Облік тюленів, китоподібних та птахів різних видів. 
  5. Картування біотопів та поширення антарктичних організмів обстеження раніш мало обстежених чи не обстежених скель, мисів та островів з метою збору інформації про їх мешканців, розподіл рослинності наявність колоній птахів та ссавців. 
  6. Паразитологічні дослідження – збір паразитів риб та морських ссавців їх фіксація для доставки для дослідження фахівцям. 
  7. Додаткові наукові завдання. Впродовж окремих сезонів біологи-зимівники виконують інші наукові завдання біологічного спрямування, які подані науковими групами та установами та затверджені ДУ НАНЦ до виконання. 
  8. Передача даних та формування місячних звітів та зведень. Біологи-зимівники мають включати поточні результати виконання вищевказаних завдань у підготовані місячні звіти, які пересилаються в ДДУ НАНЦ. 

До відправки експедиції у Києві проводиться інструктаж щодо виконання всіх вищевказаних завдань.