Науки про життя

 

Вимоги за напрямом
Науки про життя

 

Робота біолога охоплює такі галузі, як морська біологія, екологія наземних екосистем, польова зоологія, паразитологія та ін. Успішне виконання програми спостережень і досліджень потребує наявності відповідної освіти, професійного досвіду, вільного володіння ПК, бажання знайомитися з протоколами наукових досліджень та приладами. Важливими якостями є адаптивність до нових умов, здатність до реальної оцінки ситуації, повага до суворого антарктичного довкілля та його мешканців.

Найбільшою складністю в професійній роботі біолога на станції є необхідність чіткого виконання наданих технічних завдань, організованої праці з використанням усього доступного за погодними умовами часу, що часто накладається і не співпадає з іншими обов’язками, колективними заходами, особистими бажаннями тощо. Саме тому, для пом’якшення негативного впливу, на станції передбачено роботу 2 біологів, щоб розділити весь обсяг робіт згідно особистих здібностей та творчих уподобань.

Типовий обсяг робіт:

  1. Моніторинг динаміки фітопланктону. Базовий пробовідбір морської води, її фільтрація з метою уловлення фітопланктону протягом усієї зимівлі у визначених контрольних точках згідно з відповідними протоколами. Гідрологічне зондування у визначених точках з періодичністю раз на два тижні.
  2. Моніторинг наземних екосистем включає вивчення кількості судинних рослин Антарктики на моніторингових пунктах, щорічний відбір матеріалів судинних рослин для морфометричного, біохімічного дослідження. Збір проб наземних безхребетних.
  3. Зчитування даних та супутнє обслуговування логерів систем моніторингу. На станції та в її околицях працюють численні логери температури та освітленості. Всі ці логерні системи потребують періодичного зчитування даних, заміни елементів живлення, очистки від відкладень снігу та ожеледі, деякої іншої уваги до себе.
  4. Реалізація програми моніторингу морських птахів та ссавців – реалізація щорічного обліку гніздових пар пінгвінів трьох видів на колоніях, розташованих на окремих островах, обслуговування фотокамер, які реєструють окремі гніздові території пінгвінів. Облік тюленів, китоподібних та птахів різних видів.
  5. Картування біотопів та поширення антарктичних організмів, обстеження раніше мало обстежених чи не обстежених скель, мисів та островів з метою збору інформації про їхніх мешканців, розподіл рослинності, наявність колоній птахів та ссавців.
  6. Паразитологічні дослідження, збір паразитів риб та морських ссавців, їхня фіксація для доставки на дослідження фахівцям.
  7. Додаткові наукові завдання. Упродовж окремих сезонів біологи-зимівники виконують інші наукові завдання біологічного спрямування, які подані науковими групами та установами та затверджені ДУ НАНЦ до виконання.
  8. Передача даних та формування місячних звітів та зведень. Біологи-зимівники мають включати поточні результати виконання зазначених завдань у підготовлені місячні звіти, які пересилаються в ДУ НАНЦ.

До відправки експедиції в Києві проводиться інструктаж щодо виконання всіх зазначених завдань.