Науки про життя

 

Вимоги за напрямом
Науки про життя

 

Робота біолога охоплює такі галузі як морська біологія, екологія наземних екосистем, польова зоологія, паразитологія тощо. Успішне виконання програми спостережень і досліджень потребує відповідної освіти, професійного досвіду, вільного володіння ПК, бажання знайомитися з протоколами наукових досліджень та приладами. Важливою є адаптивність до нових умов, здатність до реальної оцінки ситуації та поваги до суворого антарктичного довкілля та його мешканців.

Найбільшою складністю в професійній роботі біолога на станції є необхідність чіткого виконання наданих технічних завдань, організованої праці з використанням усього доступного за погодними умовами часу, що часто накладається і не співпадає з іншими обов’язками, колективними заходами, особистими планами тощо. Саме тому, для пом’якшення негативного впливу, на станції передбачено роботу двох біологів, щоб розділити весь обсяг робіт відповідно до особистих вмінь та творчих уподобань.

Типовий обсяг робіт передбачає:

  1. моніторинг динаміки фітопланктону. Базовий пробовідбір морської води, її фільтрація з метою уловлення фітопланктону впродовж усієї зимівлі у визначених контрольних точках згідно з відповідними протоколами. Гідрологічне зондування у визначених точках з періодичністю раз на два тижні;
  2. моніторинг наземних екосистем. Передбачає вивчення кількості судинних рослин Антарктики на моніторингових пунктах, щорічний відбір матеріалів судинних рослин для морфометричного, біохімічного дослідження. Збір проб наземних безхребетних;
  3. зчитування даних та супутнє обслуговування логерів систем моніторингу. На cтанції та в її околицях працюють численні логери температури та освітленості. Всі ці логерні системи потребують періодичного зчитування даних, заміни елементів живлення, очистки від відкладень снігу та ожеледі, уважного обслуговування;
  4. реалізація програми моніторингу морських птахів та ссавців. Щорічний облік гніздових пар пінгвінів трьох видів на колоніях, розташованих на окремих островах, обслуговування фотокамер, які реєструють окремі гніздові території пінгвінів. Облік тюленів, китоподібних та птахів різних видів;
  5. картування біотопів та поширення антарктичних організмів. Обстеження раніше мало обстежених чи не обстежених скель, мисів та островів з метою збору інформації про їхніх мешканців, розподіл рослинності, наявність колоній птахів та ссавців;
  6. паразитологічні дослідження. Збір паразитів риб та морських ссавців, їхня фіксація для доставки для дослідження фахівцям;
  7. додаткові наукові завдання. Впродовж окремих сезонів біологи-зимівники виконують інші наукові завдання біологічного спрямування, які подані науковими групами та установами та затверджені ДУ «НАНЦ» до виконання;
  8. передача даних та формування місячних звітів та зведень. Біологи-зимівники мають включати поточні результати виконання зазначених завдань у підготовані місячні звіти, які пересилаються в ДУ «НАНЦ».

До відправки експедиції в Києві проводиться інструктаж щодо виконання всіх зазначених завдань.