Проєкт «Open Practices, Transparency and Integrity for Modern Academia» (OPTIMA)

Основна мета проєкту «Open Practices, Transparency and Integrity for Modern Academia» (OPTIMA), назву якого можна перекласти як «Відкриті практики, прозорість та доброчесність для сучасної вищої школи», – впровадження ідей та практик Відкритої науки в Україні для покращення якості освітніх послуг.

Серед пріоритетів OPTIMA: робота з переміщеними українськими університетами, фокус на проблемах зміни клімату та інклюзивність завдяки використанню сучасних інформаційних технологій.

Проєкт включає три конкретні цілі:

  1. Представлення нового механізму забезпечення якості – онлайн-платформи відкритого рецензування для прозорого оцінювання результатів досліджень на академічних конференціях в українських ЗВО.
  2. Сприяння співпраці між Україною та ЄС та інтернаціоналізації ЗВО України шляхом створення міжнародної віртуальної спільноти вчених-рецензентів на онлайн-платформі відкритого рецензування.
  3. Підвищення обізнаності щодо академічної доброчесності та Відкритої науки, вдосконалення відкритих практик та навичок Відкритої науки в українських ЗВО та суспільстві загалом шляхом впровадження нових предметів щодо відкритих практик в рамках модернізованих навчальних курсів та відкритого загальнодоступного онлайн-курсу.

Більше про кожну ціль можна прочитати тут.

Роль НАНЦ полягає в залученні до проєкту експертів зі зміни клімату найвищого рівня, наповненні онлайн-курсу та нових предметів, що розроблятимуться в межах проєкту, прикладами про зміну клімату та запобігання цьому. У такий спосіб НАНЦ допоможе покращити обізнаність про цю актуальну тему в Україні. Центр також сприятиме популяризації та поширенню інформації про результати проєкту.

До консорціуму OPTIMA входять: НУ «Львівська політехніка» (координатор), Донецький національний університет ім. Василя Стуса, Сумський державний університет, Луцький Національний Технічний Університет, Національний антарктичний науковий центр та Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.

Міжнародні партнери проєкту: Технічний університет Граца (Австрія), Вроцлавська політехніка (Польща), Університет Кот-д’Азур (Франція), ГО «Eurodoc» (Бельгія), ГО «Stichting eIFL.net» (Нідерланди). Асоційовані партнери: Рада ректорів переміщених університетів, ГО «Центр інновацій та сталого міжнародного розвитку» та ТОВ «Антиплагіат».

Тривалість проєкту: з 15 січня 2021 р. до 14 січня 2024 р.
Код проєкту: 618940-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP
Максимальна сума гранту: 938664 EUR
Програма: Erasmus+ KA2 (проєкти співпраці)
Тип дії: розвиток потенціалу вищої освіти

Координатор проєкту: Жежнич Павло Іванович, д.т.н., проф.
Менеджер проєкту: Березко Олександр Леонідович, к.т.н., доц.

E-mail: oleksandr.l.berezko@lpnu.ua
Facebook @OPTIMAOpen
Twitter @optima_open
YouTube Проєкт OPTIMA

Svitlana KrakovskaКраковська С.В.,
к.ф.-м.н., с.н.с. відділу фізики атмосфери та геокосмосу
Email: SvitlanaKrakovska@gmail.com
Роль в OPTIMA: координатор проєкту в НАНЦ, представник НАНЦ в Координаційному Комітеті OPTIMA, відповідальна за регулярне спілкування з координатором та іншими партнерами з усіх питань проєкту

Anatolii ChernovЧернов А.П. 
доктор філософії з наук про Землю, м.н.с. відділу геології та геофізики
Email: AchernovP@gmail.com
Роль в OPTIMA: відповідальний за технічні питання підготовки наукових матеріалів та комунікацію з українськими партнерами проєкту

Oksana PnovskaПньовська О.М.
к.с.-г.н., завідувачка науково-організаційного відділу
Email: OksanaPnyovska@ukr.net
Роль в OPTIMA: відповідальна за питання щодо відкритого рецензування та інших сучасних практик в освіті та науці, які передбачає проєкт, та фінансовий менеджмент щодо проєкту в НАНЦ

Maria ChernyshenkoЧернишенко М.
м.н.с. науково-організаційного відділу
Email: Chernyshenko123@gmail.com
Роль в OPTIMA: відповідальна за питання поширення інформації щодо Проєкту та участі НАНЦ у ньому, також підготовку звітної документації НАНЦ щодо проєкту

2021

  • Вебінар OPTIMA «Відкрита наука на захисті клімату». Захід проведений в рамках #ErasmusDays 2021, а доповідь пані Краковської присвячена ролі відкритої науки у протидії зміні клімату (зокрема у створенні Оцінювальних звітів Міжурядової групи експертів зі зміни клімату при ООН). Виступ починається з 26-ї хвилини запису.

2022

  • Науковий саміт 77-ї Генеральної асамблеї ООН, сесія REF 30561, модерована Світланою Краковською. Захід присвячений обговоренню відновлення української науки та іновацій після “Війни Викопних Палив” (назва походить від того, що напад росії на Україну переважно фінансується за рахунок продажу викопних джерел енергії, зокрема вугілля, нафти та газу, що має безпосередній вплив на зміни клімату). Саміт в цілому – розробці та започаткуванню наукового співробітництва для демонстрації глобальних наукових механізмів і заходів для досягнення Цілей сталого розвитку, Порядку денного 2030 (Agenda 2030) і Програми місцевого розвитку 2030 (Local 2030).
  • Опис події на сайті НФДУ. Підкреслено важливість комплексної протидії агресії рф для розвитку науки та новітніх технологій, необхідних для відбудови нашої країни. Відео-запис семінару можна знайти тут. У доповідях вітчизняних та закордонних вчених з різних сторін висвітлена проблема відновлення українського наукового потенціалу та його інтеграції в загальносвітовий науковий процес.

2023