Проєкт «Open Practices, Transparency and Integrity for Modern Academia» (OPTIMA)

Основна мета проєкту «Open Practices, Transparency and Integrity for Modern Academia» (OPTIMA), назву якого можна перекласти як «Відкриті практики, прозорість та доброчесність для сучасної вищої школи», – впровадження ідей та практик Відкритої науки в Україні для покращення якості освітніх послуг.

Серед пріоритетів OPTIMA: робота з переміщеними українськими університетами, фокус на проблемах зміни клімату та інклюзивність завдяки використанню сучасних інформаційних технологій.

Проєкт включає три конкретні цілі:

  1. Представлення нового механізму забезпечення якості – онлайн-платформи відкритого рецензування для прозорого оцінювання результатів досліджень на академічних конференціях в українських ЗВО.
  2. Сприяння співпраці між Україною та ЄС та інтернаціоналізації ЗВО України шляхом створення міжнародної віртуальної спільноти вчених-рецензентів на онлайн-платформі відкритого рецензування.
  3. Підвищення обізнаності щодо академічної доброчесності та Відкритої науки, вдосконалення відкритих практик та навичок Відкритої науки в українських ЗВО та суспільстві загалом шляхом впровадження нових предметів щодо відкритих практик в рамках модернізованих навчальних курсів та відкритого загальнодоступного онлайн-курсу.

Більше про кожну ціль можна прочитати тут.

Роль НАНЦ полягає в залученні до проєкту експертів зі зміни клімату найвищого рівня, наповненні онлайн-курсу та нових предметів, що розроблятимуться в межах проєкту, прикладами про зміну клімату та запобігання цьому. У такий спосіб НАНЦ допоможе покращити обізнаність про цю актуальну тему в Україні. Центр також сприятиме популяризації та поширенню інформації про результати проєкту.

До консорціуму OPTIMA входять: НУ «Львівська політехніка» (координатор), Донецький національний університет ім. Василя Стуса, Сумський державний університет, Луцький Національний Технічний Університет, Національний антарктичний науковий центр та Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.

Міжнародні партнери проєкту: Технічний університет Граца (Австрія), Вроцлавська політехніка (Польща), Університет Кот-д’Азур (Франція), ГО «Eurodoc» (Бельгія), ГО «Stichting eIFL.net» (Нідерланди). Асоційовані партнери: Рада ректорів переміщених університетів, ГО «Центр інновацій та сталого міжнародного розвитку» та ТОВ «Антиплагіат».

Тривалість проєкту: з 15 січня 2021 р. до 14 січня 2024 р.
Код проєкту: 618940-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP
Максимальна сума гранту: 938664 EUR
Програма: Erasmus+ KA2 (проєкти співпраці)
Тип дії: розвиток потенціалу вищої освіти

Координатор проєкту: Жежнич Павло Іванович, д.т.н., проф.
Менеджер проєкту: Березко Олександр Леонідович, к.т.н., доц.

E-mail: oleksandr.l.berezko@lpnu.ua
Facebook @OPTIMAOpen
Twitter @optima_open
YouTube Проєкт OPTIMA

Команда НАНЦ

Svitlana KrakovskaКраковська С.В.,
к.ф.-м.н., с.н.с. відділу фізики атмосфери та геокосмосу
Email: SvitlanaKrakovska@gmail.com
Роль в OPTIMA: координатор проєкту в НАНЦ, представник НАНЦ в Координаційному Комітеті ОПТИМА, відповідальна за регулярне спілкування з координатором та іншими партнерами з усіх питань проєкту

 

 

Anatolii ChernovЧернов А.П. 
доктор філософії з наук про Землю, м.н.с. відділу геології та геофізики
Email: AchernovP@gmail.com
Роль в OPTIMA: відповідальний за технічні питання підготовки наукових матеріалів та комунікацію з українськими партнерами проєкту

 

 

Oksana PnovskaПньовська О.М.
к.с.-г.н., завідувачка науково-організаційного відділу
Email: OksanaPnyovska@ukr.net
Роль в OPTIMA: відповідальна за питання щодо відкритого рецензування та інших сучасних практик в освіті та науці, які передбачає проєкт, та фінансовий менеджмент щодо проєкту в НАНЦ

 

 

Maria ChernyshenkoЧернишенко М.
м.н.с. науково-організаційного відділу
Email: Chernyshenko123@gmail.com
Роль в OPTIMA: відповідальна за питання поширення інформації щодо Проєкту та участі НАНЦ у ньому, також підготовку звітної документації НАНЦ щодо проєкту

 

 

Результати проєкту

Вимоги до оновлених навчальних програм з новими курсами з відкритої науки
Reichmann et al. OPTIMA D1.4 Requirements to Updated Courses

Вимоги до платформи відкритого рецензування
Reichmann et al. OPTIMA D1.3 Requirements to the OPR Platform

Відкрита лекція «Протидія зміні клімату та Відкрита наука»

Презентація науковиці НАНЦ Світлани Краковської на стартовій зустрічі проєкту OPTIMA