АНТАРКТИКА В ПОШУКАХ ПРОФЕСІОНАЛІВ!

ОГОЛОШЕННЯ  ПРО КОНКУРС

АНТАРКТИКА В ПОШУКАХ ПРОФЕСІОНАЛІВ!

Державна установа Національний антарктичний науковий центр МОН України оголошує конкурс з відбору кандидатів до складу XXV Української антарктичної експедиції 2020-2021 рр. на антарктичну станцію «Академік Вернадський» (о. Галіндез, Західна Антарктика).

Загін зимівників XXV  УАЕ формується з 12 осіб: орієнтовно з 7 науковців, 3-х осіб інженерно-технічного персоналу, лікаря та кухаря.

На учасників експедиції чекають суворі випробування Антарктикою, наполеглива праця по забезпеченню діяльності антарктичної станції «Академік Вернадський», та фахове виконання наукової програми експедиції, спрямованої на реалізацію завдань та заходів Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 1002 (далі – Держпрограма).

Напрями роботи на антарктичній станції «Академік Вернадський»:
1) Проведення моніторингових та оригінальних досліджень за пріоритетними напрямами Держпрограми:
геолого-геофізичні дослідженняя;
гідрометеорологічні та океанографічні дослідження;
геокосмічні дослідження;
біологічні дослідження .
2) Забезпечення життєдіяльності антарктичної станції «Академік Вернадський» (обслуговування інженерних систем та споруд станції, транспортних та плавзасобів, ремонт наукового та іншого обладнання, системне адміністрування тощо), забезпечення працездатності та контролю за станом здоров’я учасників експедиції.

1.    ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ:
відсутність хронічних захворювань  та протипоказань за станом здоров’я  до роботи в екстремальних умовах Антарктики;
спроможність працювати в умовах депривації, неконфліктність і комунікабельність;
володіння однією з іноземних мов (англійською/ іспанською або іншою)

2.    ВИМОГИ ДО КАНДИДАТУРИ НАУКОВЦЯ:

Володіння сучасними методами досліджень за відповідним науковим напрямом Держпрограми.
Навички використання наукового обладнання та роботи з відповідними програмами по забезпеченню функціонування наукового обладнання;
Володіння статистичними методами аналізу та обробки даних;
На етапі проведення фахової співбесіди та психологічного тестування ( для кандидатів, які пройдуть попередній відбір на підставі поданих анкет) наявність направлення керівника наукової установи або організації на виконання наукових завдань на українській антарктичній станції  «Академік Вернадський» та згоди на збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку протягом усього часу перебування в експедиції  (відповідно до п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2000 № 140).

Кваліфікаційні вимоги:
вища освіта не нижче другого (магістерського) рівня.

3. ВИМОГИ ДО КАНДИДАТУРИ ФАХІВЦЯ АНТАРКТИЧНОЇ СТАНЦІЇ «АКАДЕМІК ВЕРНАДСЬКИЙ»

3.1.  ПРОВІДНИЙ ФАХІВЕЦЬ (ЛІКАР):

Завдання та обов’язки:
застосовувати сучасні методи профілактики, діагностики, лікування найбільш поширених хвороб різних профілів: внутрішніх, інфекційних, хірургічних, гінекологічних, стоматологічних, офтальмологічних тощо; надавати швидку та невідкладну медичну допомогу на антарктичній станції.
Здійснювати нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів. Проводити загально клінічні, лабораторні, ультразвукові дослідження. Визначати показання до госпіталізації хворого до медичного блоку станції, при необхідності проводити евакуацію хворого зі станції в лікувально-профілактичні заклади. Готувати хворих до невідкладних операцій, проводити хірургічне втручання при неможливості евакуації хворого в лікувально-профілактичні заклади, вести хворих в післяопераційному періоді. Визначати ступінь втрати працездатності хворого. Виконувати функції молодшого медичного персоналу. Проводити санітарно-освітні заходи.
Повинен знати:
чинне законодавство про охорону здоров’я; основи права в медицині; права, обов’язки та відповідальність лікаря; основи нормальної та патологічної фізіології; класифікацію, патогенез, клініку, діагностику, лікування та профілактику найбільш поширених хвороб терапевтичного і хірургічного профілю; клінічну токсикологію, особливості перебігу гострих отруєнь за дії різних шкідливих факторів; основні лабораторні та функціональні методи дослідження; основи фармакотерапії; методи фізіотерапії, лікувальної фізкультури, дієтотерапії, протиепідемічні заходи, які застосовують при появі осередку інфекції; гігієнічні основи харчування, водопостачання та життєзабезпечення; правила оформлення медичної документації.

Квалiфiкацiйнi вимоги:
вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Лікувальна справа”. Спеціалізація за фахом “Медицина невідкладних станів” ,  “Загальна практика – сімейна медицина”, «Хірургія», «Ортопедія і травматологія»; «Анестезіологія та реаніматологія» або з  «Суднової медицини». Стаж роботи за фахом не менше 3 років.

Переваги надаються у випадку:
наявності ліцензії на медичну практику у лікаря, зареєстрованого як ФОП;
при наявності досвіду і навичок терапевтичної, отоларингологічної, стоматологічної, психологічної, фізіотерапевтичної допомоги, а також рентгенологічного обстеження, підтверджені відповідними сертифікатами;
володіння комп’ютерною технікою і методами статобробки;
знання іноземних мов (англійської/іспанської або ін.) з акцентом на спеціальність;
підтвердженої участі в експедиціях, походах, екстремальних ситуаціях в якості лікаря.

3.2. ПРОВІДНИЙ ФАХІВЕЦЬ (КУХАР):

Завдання та обов’язки:
забезпечувати різноманітне та збалансоване харчування учасників експедиції, дотримання режиму харчування. Готувати  широкий асортимент страв та кулінарних виробів . Видавати готові страви. Підтримувати приміщення кухні та їдальні станції, кухонного обладнання та інвентаря в належному санітарному стані. Забезпечувати  зберігання, облік та списання продуктів.

Повинен знати:
рецептури, технологію виготовляння страв та кулінарних виробів; вимоги до їх якості, термінів та умов зберігання, їх видачу; кулінарне призначення різних видів продуктів та  властивість цих продуктів; ознаки та органолептичні методи визначення доброякісності продуктів; в; правила організації раціонального та безпечного харчування; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентаря, інструмента, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни, порядок та правила складання меню а також зберігання, обліку і списання продуктів, правила експлуатації кухонного електроустаткування, холодильних і морозильних камер.

Кваліфікаційні вимоги:
вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки “Харчова технологія та інженерія” (спеціальність “Технологія харчування”) чи професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації “кваліфікований робітник” за професією кухара 3-5 розряду, стаж роботи за професією кухара не менше 2-х років.

Переваги надаються у випадку:
володіння комп’ютерною технікою;
знання іноземних мов (англійської/ іспанської або ін.) з акцентом на спеціальність;
участь в антарктичних експедиціях в якості кухара.

3.3. ПРОВІДНИЙ ФАХІВЕЦЬ (ДИЗЕЛІСТ-ЕЛЕКТРИК):

Завдання та обов’язки:
забезпечувати технічне обслуговування, ремонт і безперервну роботу електроенергетичного обладнання станції. Усувати несправності в роботі станційних електророзподільних пристроїв, пускорегулюючої апаратури станційних електроприводів, станційної кабельної мережі, електроустановчої арматури тощо. Виконувати основні слюсарні роботи. Слідкувати за дотриманням норм пожежної безпеки. Проводити облік та списання паливно-мастильних матеріалів.

Повинен знати:
конструкцію і принцип роботи двигунів внутрішнього згорання, встановлених на станції; призначення, будову й принцип дії електроенергетичного обладнання; станційну електроавтоматику; технологію електромонтажних і ремонтних робіт електроенергетичного обладнання станції; системи розподілу електроенергії на станції; способи прокладання й ремонту кабельних трас; систему живлення двигунів; правила змащування, пуску, зупинки та охолоджування їх; будову приводу і механізму вмикання і перемикання обладнання; будову акумуляторів і правила їх зарядження; властивості і склад паливно-мастильних матеріалів, які використовуються для двигунів внутрішнього згорання; інструменти і прилади, необхідні під час обслуговування та ремонту двигуна і правила їх використання; слюсарну справу за обсягом робіт, що виконуються; вимоги нормативних актів стосовно охорони праці та навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт; застосовувати діючі нормативні документи, які стосуються його діяльності; порядок та правила ведення обліку та списання ПММ.
Кваліфікаційні вимоги:
повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря-механіка, електрик – дизеліст не менше 2 років. Група доступу з електробезпеки не нижче IV.

Переваги надаються у випадку:
наявності диплому навчального закладу морського (річкового) спрямування за фахом «Моторист»;
навичок токарних, фрезерних, шліфувальних, електрогазозварювальних, столярних робіт і експлуатації деревообробних верстатів; будівельно-ремонтних робіт; ремонту підвісних моторів і малих плавзасобів;
наявності посвідчення водія малого/маломірного судна;
досвіду експлуатації, профілактики і ремонту дизель-електростанцій D 100 «VOLVO PENTA» або аналогічного устаткування; автономних систем паливопостачання;
володіння комп’ютерною технікою і методами статобробки;
знання іноземних мов (англійської/ іспанської або ін.) з акцентом на спеціальність;
участь в експедиціях в якості дизеліста-електрика.

3.4. СИСТЕМНИЙ МЕХАНІК:

Завдання та обов’язки:
забезпечувати експлуатацію та надійну роботу устаткування, здійснювати своєчасне та якісне проведення профілактичних оглядів, ремонтів устаткування та станційного приміщення. Здійснювати контроль за дотриманням правил технічної експлуатації і відповідністю вимогам правил безпеки устаткування та організовувати його безпечну експлуатацію.
Вивчати умови роботи устаткування, окремих деталей і вузлів з метою виявлення причин їх передчасного  спрацювання. Вживати заходів щодо своєчасної заміни спрацьованого і морально застарілого устаткування. Брати участь у випробуванні нових зразків техніки. Брати участь у заміні обладнання (демонтаж, монтаж, введення в експлуатацію) під час проведення модернізації станції.
Брати участь у контролі за проведенням передбачених правилами випробувань, технічним оглядом і ревізією механізмів, пристроїв, апаратів і посудин, які працюють під тиском, електрогазозварювальної апаратури, ацетиленових, кисневих і компресорних установок, тощо. Контролювати якість монтажу устаткування. Організовувати контроль за комплектністю нових установок. Брати участь у розслідуванні причин аварій та у розробленні засобів щодо їх запобігання. Вести первинний облік роботи устаткування, витрат запасних частин і матеріалів. Забезпечувати складання звітів щодо наявності та технічного стану устаткування. Забезпечувати контроль за постачанням запасними частинами, матеріалами і наявністю паспортів на устаткування. Забезпечувати контроль за дотриманням норм витрат палива і мастильних матеріалів. Брати участь у розробленні заходів з економії паливно-енергетичних ресурсів. Забезпечувати збір, сортування та пакування відходів, підготовку їх до утилізації. Проводити розвантажувально-навантажувальні роботи. Вести встановлену звітність.

Повинен знати:
технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи устаткування, правила його технічної експлуатації;
організацію і технологію ремонтних робіт, правила складання технічної документації з ремонту;
вимоги організації праці під час експлуатації, ремонту, модернізації устаткування;
економіку, організацію виробництва, праці та управління: основи трудового законодавства;
правила й норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту;
профілактику та ремонт: автономних систем каналізації, водо- і теплопостачання (рідкопаливні котли опалення), суднових опріснювальних установок мембранного типу високого тиску, вихрових, мембранних і шнекових насосів, пневмокомпресорів і пожежних помп;
правила та вимоги пересування на човні по воді;
правила безпеки при використанні крана-маніпулятора.

Володіти навичками:
читання і складання креслень, схем та технічної документації;
токарних, фрезерних, шліфувальних та  електрогазозварювальних  робіт; експлуатації деревообробних верстатів та виконання столярних  і будівельно-ремонтних робіт з ремонту підвісних моторів і маломірних плавзасобів;
навантажувально-розвантажувальних робіт за допомогою крана-маніпулятора;
експлуатації, профілактики та ремонту: автономних систем каналізації, водо- і теплопостачання (рідкопаливні котли опалення); суднових опріснювальних установок мембранного типу високого тиску; вихрових, мембранних і шнекових насосів; пневмокомпресорів і пожежних помп.

Кваліфікаційні вимоги:
вища освіта відповідного напрямку підготовки, стаж роботи  за професією механіка не менше 2-х років.

Переваги надаються у випадку:
участі в полярних експедиціях в якості системного механіка;
наявності посвідчення водія малого/маломірного судна;
наявності посвідчення оператора крана –маніпулятора;
наявності досвіду з ремонту підвісних моторів і маломірних плавзасобів;
знання іноземних мов (англійської/ іспанської або ін.) з акцентом на спеціальність;
володіння комп’ютерною технікою.

3.5. СИСТЕМНИЙ АДМІНІСТРАТОР ЗВ’ЯЗКУ:

Завдання та обов’язки:
забезпечувати підтримку і розвиток існуючих сервісів станції, а саме:
– адміністрування Ubuntu-server 16.04 – 18.04;
– адміністрування KVM-віртуалізації на базі Proxmox (cluster);
– адміністрування Docker-контейнерів, docker-compose;
– адміністрування мережі на базі Mikrotik RouterOS (Firewall, Hotspot, vlan), Ubiquity Unifi;
– підтримка та розвиток скриптів та веб-застосунків на Python;
– файлове сховище NFS, SMB;
– моніторинг Zabbix;
– сервіс та ремонт компонентів ПК, принтерів;
– підтримка клієнтських Windows ПК;
– підтримка працездатності обладнання для забезпечення супутникового зв’язку.

Необхідні професійні якості та навички:
адміністрування ОС MS Wіndows 2003-2007 server або Unix;
програмування С або С++;
досвід роботи з РНР і MySQL;
введення в експлуатацію, керування й використання “тонких клієнтів” (WYSE);
створення й керування Raіd-масивом;
вміння складати робочу та звітну документацію, яка відображала б обсяги оброблюваної інформації, вдосконалювати діючу систему;
знання елементарних правил та базові навички ведення радіозв’язку (КХ, УКХ діапазон);
знання морських систем зв’язку;
знання систем супутникового зв’язку «Інмарсат» та «Іридіум»;
знання матеріальної частини персонального комп’ютера на рівні фахівця сервісно-ремонтної служби.

Кваліфікаційні вимоги:
фахова освіта та стаж роботи за  фахом не менше 2-х років.

Переваги надаються у випадку:
знання іноземних мов на рівні вільного спілкування (англійської/ іспанської або інш.);
участі в полярних експедиціях в якості системного адміністратора зв’язку;
вміння самостійно знаходити та усувати несправності;
навичок роботи з електронікою, електротехнікою, у слюсарній та столярній справі;
знання телеграфного коду Морзе, радіоаматорства;
знання MatLab, C++.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

І-й етап:
Особи, які бажають взяти участь у Конкурсі, надсилають на електронну адресу ДУ НАНЦ uac@uac.gov.ua  наступні документи:
1.    Заповнену Заяву-анкету Науковця (Додаток 1) або Фахівця станції (Додаток 2).
2.    Копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання (за наявності).
3.    Копію трудової книжки та інших документів, які підтверджують стаж роботи за фахом.

В темі листа необхідно зазначити «Конкурс УАЕ, прізвище, ініціали кандидата, для науковців – напрям досліджень (наприклад, «Біологічні дослідження»), для фахівців – посаду, (наприклад, «Кухар»).
Заява-анкета кандидата має бути підписана кандидатом власноруч або із використанням електронного цифрового підпису.
Назва файлів з документами повинна складатися з прізвища та назви документа та містити не більше трьох слів (наприклад: «Петренко диплом спеціаліста»).

Строк подання документів на І етапі конкурсу –  впродовж 30 днів з моменту оголошення конкурсу.

Після закінчення строку подання документів Конкурсна комісія здійснює попередній відбір кандидатів, які відповідають вимогам конкурсу за рівнем освіти та досвідом роботи, а також тих, хто підтвердив відсутність протипоказань за станом здоров’я, надав згоду на проходження обов’язкових медичних оглядів працівників та згоду надати необхідні документи для участі у конкурсі.

Заяви-анкети, не підписані кандидатами, Конкурсною комісією не розглядаються. Заяви-анкети та копії документів в паперовому вигляді на І етапі  Конкурсу Конкурсною комісією не приймаються.

Кандидати, які пройшли попередній відбір, повідомляються Конкурсною комісією про допущення до ІІ етапу Конкурсу за адресою електронної пошти, яка зазначена у Заяві – анкеті.

ІI-й етап:

Кандидати, які пройшли попередній відбір та допущені до ІІ етапу конкурсу подають до Конкурсної комісії в паперовому вигляді Заяву-анкету  Науковця (Додаток 1)  або  Фахівця станції  (Додаток 2), яка надсилалася до ДУ НАНЦ кандидатом на І етапі конкурсу електронною поштою та  копії наступних документів:

1.    Паспорт громадянина України.
2.    Паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
3.    Картка платника податків з реєстраційним номером облікової картки платника податків.
4.    Трудова книжка та інші документи, які підтверджують досвід роботи за фахом.
5.    Військово-обліковий документ.
6.    Довідка МВС про наявність або відсутність судимості.
7.    Довідка про наявність обов’язкових профілактичних щеплень відповідно до Календаря профілактичних щеплень в Україні (за наявності, надається кандидатом до закладу охорони здоров’я при проведенні медичного огляду)
8.    «Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду» (форма первинної облікової документації N 140/о) (за наявності, надається кандидатом до закладу охорони здоров’я при проведенні медичного огляду).
9.    «Медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів» (форма первинної облікової документації N 122-2/о) (за наявності, надається кандидатом до закладу охорони здоров’я при проведенні медичного огляду).
10.    Письмова згода на збір та обробку персональних даних.
11.    Для кандидата-науковця – направлення керівника наукової установи або організації на виконання наукових завдань на українській антарктичній станції  «Академік Вернадський» та  згоди на збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку протягом усього часу перебування в експедиції  (відповідно до п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2000 № 140).

Копії документів (окрім паспорта) завіряються нотаріально, за місцем роботи кандидата або  кандидатом, в цьому випадку напис про засвідчення копії складається  зі слів «Згідно з оригіналом», особистого підпису кандидата, його прізвища та ініціалів, дати засвідчення копії.

Документи для участі у Конкурсі можуть бути подані особисто учасником Конкурсу до відділу правового забезпечення та кадрової роботи ДУ НАНЦ за адресою: 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16, перший поверх, кімната 104 або надіслані поштою рекомендованим листом  на адресу ДУ НАНЦ з поміткою «КОНКУРС УАЕ» на конверті.

Телефон для довідок з питань Конкурсу: (044)246-38-80, координатор Конкурсу – Левченко Наталія Миколаївна.

Строк подання документів на ІІ етапі конкурсу – 30 календарних днів з моменту закінчення І етапу конкурсу.

За результатами ІІ етапу Конкурсу щодо кожного кандидата Конкурсною комісією приймається рішення про допущення до фахової співбесіди або відхилення кандидатури у випадку:

–    невідповідності форми поданої учасником Конкурсу Заяви-анкети формі, що встановлена організатором Конкурсу;
–    виявлення розбіжностей в змісті Заяв-анкет, поданих кандидатом в електронній та паперовій формі;
–    подання учасником Конкурсу пакету документів не в повному обсязі;
–    виявлення зазначення учасником Конкурсу у Заяві-анкеті недостовірних відомостей;
–    неподання учасником конкурсу Заяви-анкети та копій документів у паперовій формі на ІІ етапі конкурсу.
Кандидати, щодо яких за результатами ІІ етапу конкурсу прийнято рішення про допущення до фахової співбесіди, повідомляються Конкурсною комісією про дату проведення фахової співбесіди та психологічного тестування за адресою електронної пошти, яка зазначена у Заяві-анкеті.

ІІI-й етап:

Фахова співбесіда із кандидатами проводиться Конкурсною комісією за участі  науковців та фахівців Державної установи Національний антарктичний науковий центр із залученням, за необхідності, фахівців профільних установ НАН України та МОН України. Для допуску до співбесіди кандидат повинен пред’явити паспорт громадянина України та оригінали документів, копії яких подані ним на ІІ етапі конкурсу.

Кандидати, які успішно пройшли фахову співбесіду, допускаються, за їх письмовою згодою, до психологічного тестування. Фахова співбесіда та психологічне тестування проводяться в приміщенні ДУ НАНЦ за адресою: 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16, перший поверх, час та місце проведення співбесіди та тестування визначаються індивідуально.

За результатами вивчення поданих кандидатами документів, фахової співбесіди та психологічного тестування щодо кожного кандидата Конкурсною комісією приймається одне з рішень:

–    про відхилення кандидатури (у випадку, якщо кандидат не пройшов успішно фахову співбесіду та психологічне тестування та у випадку неявки кандидата на фахову співбесіду без завчасного повідомлення про причини неявки, а також у випадку повторної неявки);
–    рекомендувати кандидата до участі у  XXV Українській антарктичній експедиції 2020-2021 рр. на антарктичну станцію «Академік Вернадський».

Щодо кандидатів, яких не було відхилено та не було рекомендовано до участі в експедиції, приймається рішення про зарахування до кадрового резерву  для участі у  XXV Українській антарктичній експедиції 2020-2021 рр. на антарктичну станцію «Академік Вернадський».

Рішення Конкурсної комісії про кандидатів, рекомендованих до участі у  XXV Українській антарктичній експедиції 2020-2021 рр. на антарктичну станцію «Академік Вернадський» оприлюднюється на офіційному сайті ДУ НАНЦ.

ІV-й етап:

Кандидати, яких рекомендовано до участі у експедиції, впродовж 7 календарних днів подають до відділу правового забезпечення та кадрової роботи ДУ НАНЦ заяву про включення до складу експедиції та отримують направлення на проходження обов’язкових медичних оглядів, які організовуються та оплачуються ДУ НАНЦ. Якщо за результатами медичного огляду у рекомендованого кандидата  будуть виявленні протипоказання за станом здоров’я до участі в експедиції, Конкурсна комісія приймає рішення рекомендувати на цю посаду іншого кандидата з кадрового резерву, а при відсутності таких кандидатів оголошує для відбору кандидата на цю посаду новий конкурс.

Рекомендовані кандидати, які підтвердили можливість брати участь у експедиції за станом здоров’я, проходять навчально-тренувальні збори, необхідне навчання   та тренінги за рахунок ДУ НАНЦ.

Остаточний персональний склад XXV Української антарктичної експедиції 2020 – 2021 рр. затверджується наказом ДУ НАНЦ.

5. ОПЛАТА ПРАЦІ УЧАСНИКІВ ЕКСПЕДИЦІЇ

Учасникам експедиції, які приймаються на роботу в ДУ НАНЦ встановлюється посадовий оклад згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами) та наказу МОН України від 26.09.2005 № 557 (із змінами).

Всьому складу експедиції нараховується антарктичне польове забезпечення за кожний день перебування на антарктичній станції «Академік Вернадський» у розмірі 720 грн. згідно з п.2 постанови Кабінету Міністрів України  від 28.01.2000 р. № 140 «Про оплату праці, гарантії та компенсації для працівників, які направляються для роботи на антарктичну станцію «Академік Вернадський».

6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗИМІВНИКІВ

Усі зимівники забезпечуються  ДУ НАНЦ харчуванням, речовим майном (одяг, взуття та ін.), 1санітарно-гігієнічними засобами та медичними засобами на час експедиції. На українській антарктичній станції забезпечено доступ учасників експедиції до мережі інтернет,

7. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ЗИМІВНИКІВ

ДУ НАНЦ гарантує:
професійний багаторівневий медично-психофізіологічний відбір на придатність за станом здоров’я кандидатів: аналіз вихідної медичної інформації, отриманої  від кандидата з закладу охорони здоров’я за місцем проживання, проведення медичного обстеження у відповідності до «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246, статті 21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Правил проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», затверджених наказом МОЗ України від 23.07.2002  № 280, функціональну діагностика та психологічний тренінг у польових умовах;
забезпечення необхідним набором фармакологічних засобів та наявність діагностично-лікувального медичного обладнання для надання медичної допомоги на антарктичній станції «Академік Вернадський»;
щоденний моніторинг стану здоров’я зимівників упродовж перебування на станції проводиться лікарем станції;
надання кваліфікованої консультативної медичної допомоги, у випадку необхідності, забезпечується ДУ НАНЦ дистанційно  за допомогою засобів зв’язку;
повне медичне обстеження та надання медичних рекомендацій після повернення із експедиції (за бажанням зимівника);
обов’язкова присутність професійного лікаря  у складі команди зимівників.

Голова Конкурсної комісії
заступник директора  ДУ НАНЦ                                                                       Марченко    В.С.