Приймання пропозицій до Програми досліджень в Антарктиці на 2021-2023 роки

Приймання пропозицій до Програми досліджень в Антарктиці
на 2021-2023 роки

Шановні дослідники Антарктики !

 

    У зв’язку із завершенням у 2020 році виконання Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. №1002 (далі Програма), Міністерство освіти і науки України разом з Державною установою Національний антарктичний науковий центр МОН України розробляють проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки», яким передбачається наступне:
1) Приведення планових показників Програми на 2018-2020 роки у відповідність до фактично досягнутих показників за вказаний період;
2)   Розроблення Програми на наступні, 2021-2023 роки на підставі:
аналізу та оцінки досягнутих результатів за попередні роки (2011-2020);
оцінки перспектив розвитку досліджень в Антарктиці з урахуванням визначених СКАР пріоритетів антарктичної науки на найближчі двадцять років та віддалену перспективу.
   З огляду на викладене вище, пропонуємо Вам подати пропозиції до Програми на 2021-2023 роки за її науковими напрямами. Зразки форми подачі пропозицій, а також рекомендації щодо їх підготовки – у додатках 1– 6 до цього Оголошення.
Надіслані Вами пропозиції будуть розглянуті на засіданні Науково-технічної ради ДУ НАНЦ для прийняття рішення щодо їх включення у зазначений вище проєкт постанови  Кабінету Міністрів України.
   Пропозиції просимо надсилати на офіційну адресу ДУ НАНЦ uac@uac.gov.ua  з копією на адресу v_malanchuk@ukr.net.
Кінцевий строк приймання пропозицій – до 31.07.2020 р.
   Телефон для довідок з питань підготовки пропозицій та електронна адреса для листування: (044)246-38-80, malanchuk@ukr.net, Маланчук Валентина Михайлівна, учений секретар ДУ НАНЦ, к.б.н.
   Пропозиції, що надійшли після зазначеного в цьому Оголошенні кінцевого строку подання пропозицій, не розглядаються.

Додатки:   

    1.    Зразок форми пропозицій до Програми на 2021—2023 роки за напрямом «Геолого-геофізичні дослідження» – у додатку 1.
 
   2.    Зразок форми пропозицій до Програми на 2021—2023 роки за напрямом «Гідрометеорологічні дослідження» – у додатку 2.
 
   3.    Зразок форми пропозицій до Програми на 2021—2023 роки за напрямом «Океанографічні дослідження» – у додатку 3.
    4.    Зразок форми пропозицій до Програми на 2021—2023 роки за напрямом  «Геокосмічні дослідження» – у додатку 4.
    5.    Зразок форми пропозицій до Програми на 2021—2023 роки за напрямом «Біологічні дослідження» – у додатку 5.
    6.    Рекомендації щодо заповнення зразка форми пропозицій до Програми на 2021-2023 роки– у додатку 6.