Утєвський Андрій Юрійович

Утєвський Андрій Юрійович,
старший науковий співробітник

Ст.науковий співробітник відділу біології НАНЦ. Доцент кафедри зоології та екології тварин Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна Народився 6 травня 1967 р. у місті Харкові.

У 1991 р. закінчив Харківський державний університет ім. О.М. Горького, кафедра зоології та екології тварин.

У 1995 р. отримав ступінь кандидата біологічних наук в Інституті зоології НАН України ім. І.І. Шмальгаузена.

Дисертація – Риб’ячі п’явки (Hirudinea; Piscicolidae) Антарктики: морфологія, класифікація, географічне поширення, екологія) (Ph.D. Theses Fish Leeches (Hirudinea; Piscicolidae) of Antarctic Seas (Morphology, Classification, Geographical Distribution, Ecology)).

Наукові інтереси: Філогенія та систематика риб’ячих п’явок Антарктики.

Молекулярно-генетичний баркодінг антарктичних безхребетних та їх біорізноманіття.

Походження глибоководної фауни Антарктики.

Формування бентосних угруповань безхребетних, їх ландшафтна екологія та взаємодія із суходолом.

Створення підводних моніторингових полігонів та морських охоронних районів.

Підводна фото- та відеографія.

Досвід роботи:

* Біолог-зимівник 8-ї Української антарктичної експедиції (2003-2004), учасник сезонних антарктичних експедицій у 2018, 2016, 2015, 2014, 2011-12 роках.

* Виконав 207 дослідницьких занурень у водах Антарктики на глибини до 60 метрів.

* Учасник експедиції на о. Свальбард (Норвегія) 2009 р.

* Учасник гідробіологічних експедицій до Казахстану (2007 р.) та Азербайджану (2017 р.).

* Учасник морських екологічних експедицій до Білого, Баренцевого та Карського морів у 1988-90 роках.

* У 2011 році пройшов стажування у Кембріджському університеті та Британській антарктичній службі.

* Описав 10 нових видів риб’ячих п’явок з Антарктики, Південної Африки, Тихого океану.

* Відзначений почесною медаллю Національної академії наук України та Малої академії наук України «Антарктична станція «Академік Вернадський» – 20 років».

Проекти: керівництво та участь.

1. Вивчення структури і функціонування типових антарктичних екосистем – обґрунтування створення біогеографічних полігонів. 2017. НДР № 35-17. № держреєстрації 0117U007599

2. Організація та візуалізація даних досліджень біоти та рельєфу дна акваторій поблизу антарктичної станції «Академік Вернадський» із застосуванням ГІС та веб-технологій. 2017. НДР № 20-17. № держреєстрації 0117U003557 (Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2017 рік, керівник О.І.  Сінна, науковий консультант А.Ю. Утєвський)

3. Тривимірна модель о. Галіндез: біорізноманіття та середовище. 2016. НДР №46-16, №
держреєстрації 0116U000972.

4. Створення бази даних генів, що зумовлюють стійкість бентосних безхребетних
морських охоронних районів Аргентинських островів до ектремальних факторів навколишнього середовища. 2015. НДР №35-15. № держреєстрації 0115U007218.

5. Створення біогеографічного полігону Penguin Point: модельний профіль та його характеристика. 2015. НДР № 36-15. № держреєстрації 0115U007217

6. Створення біогеографічного полігону Stella Creek: модельний профіль та його характеристика. 2013. НДР №43-13, № держреєстрації 0113U005694.
7. “Contribution to the Cybertaxonomy Initiative: Revision of the Antarctic Leeches”. CAML/SCAR-Mar-BIN TOTAL oundation minigrant. (2010-2011).
8. «Мarine ecosystems and biodiversity expertise». Cambridge Colleges Hospitality Scheme visitor (University of Cambridge, British Antarctic Survey) (2011).

Монографії:

1. Andrei Utevsky (2007) Antarctic Piscicolid Leeches. Bonner Zoologische Monographien. №54. 80 p.

2. Утевский А.Ю., Утевская О.М., Луценко Д.Г., Луценко Е.Л. Книга для подводных пловцов – SCUBA DIVING. Харьков: Грамматика, 2008. 416 с.

3. Утевский А.Ю., Утевская О.М., Луценко Д.Г., Луценко Е.Л. Книга для подводных пловцов – SCUBA DIVING. Харьков: Торсинг, 2002. 360 с.

4. Утевский А.Ю., Утевская О.М., Луценко Д.Г., Луценко Е.Л. Книга для подводных пловцов – SCUBA DIVING. Харьков: Торсинг, 2001. 312 с.

Патенти:

1. Спосіб дослідження гострої токсичності водного середовища. Патент України на корисну модель № 61159. Беспалов Ю. Г., Жолткевич Г. М., Коваленко М. В., Колеснікова М. Ю., Носов К. В., Псарьов В. О., Утєвський А. Ю., Гайдачук О. В., Кобрін В. М., Ерсмамбетов В. Ш. Опубл. 11.07.2011. Бюл. № 13, 2011 р.

2. Спосіб дистанційного дослідження гострої токсичності водного середовища. Патент України на корисну модель № 63109. Беспалов Ю. Г., Носов К. В., Псарьов В. О., Утєвський А. Ю., Жолткевич Г. М., Гайдачук О. В., Кобрін В. М., Єрсмамбетов В. Ш. Опубл. 26.09.2011. Бюл. № 18, 2011 р.

3. Спосіб дослідження стану природного середовища. Патент України на корисну модель № 23518. Беспалов Ю. Г., Жолткевич Г. М., Коробов В.А., Носов К. В., Утєвський А. Ю. Опубл. 25.05.2007. Бюл. № 7, 2007 р.

Публікації:

1. Utevsky, S., Kovalchuk, A., Kovalchuk, N., Utevsky, A., Chernyshev, A.V. (2019) A new species of the genus Johanssonia Selensky, 1914 (Hirudinea: Piscicolidae) collected in the Kuril-Kamchatka Trench at the greatest depth ever recorded for fish leeches. Progress in Oceanography 176:102-133 DOI: 10.1016/j.pocean.2019.102133
2. Utevsky A, Utevsky S. (2018) New Antarctic deep-sea weird leech (Hirudinida: Piscicolidae): morphological features and phylogenetic relationships. Systematic Parasitology, 95(8), 849-861
3. A. Utevsky, E. Sinna, D. Smyrov, M. Shrestha, Y. Gamulya, G. Ukhno, R. Khodzhaeva, Y. Utevsky, V. Levenets and S. Utevsky (2018) Next steps in development of Marine Protected Area in the Argentine Islands Archipelago water area. CCAMLR: WG-EMM-18/32.
4. Khomenko, A., Utevsky, S., Palatov, D., Utevsky, A. (2017) On the distribution of Dina stschegolewi (Hirudinida: Erpobdellidae) in the South Caucasus. Zoology in the Middle East 64(1):88-90. DOI: 10.1080/09397140.2017.1414980
5. Сінна О. І, Попов В.С., Утєвський А.Ю. (2017) Морфометричний аналіз рельєфу дна акваторій засобами ГІС (на прикладі району Української антарктичної станції «АКАДЕМІК ВЕРНАДСЬКИЙ»). Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Серія «Геологія. Географія. Екологія». – Випуск 47.- С. 153-155. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2017-47-20
6. Utevsky A., Gordeev I. (2015) New tentacled leech Ceratobdella quadricornuta n. g., n. sp. (Hirudinida: Piscicolidae) parasitic on the starry skate Raja georgiana Norman from the Scotia Sea, Antarctica. Systematic Parasitology, 3 (91), p. 203–210.
7. Utevsky A.Yu., Tabikelova K.S., Sennaya E.I., Utevsky S.Yu. (2015) Changes of population structure in common benthic species of the proposed Stella Creek MPA in the vicinity of the Akademik Vernadsky Station, Galindez Island, Antarctica. CCAMLR: ЕММ-15-41.
8. Utevsky A.Yu., Sennaya E.I., Kolesnykova M.Yu. (2014) Realization of the Marine Protected Area network in the Akademik Vernadsky Station region. CCAMLR: WG- EMM-14/41.
9. Сінна О.І., Утєвський А.Ю., Попов В.С. (2015) Цифрове моделювання рельєфу дна акваторії у районі Української антарктичної станції «Академік Вернадський». Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. — Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна. — Вип. 21. — С. 31-35.
10. Utevsky A.Yu., Kolesnykova M.Yu., Shmyrov D.V., Sinna О.I. (2014) Development of the Marine Protected Area Network in the Argentine Islands area (Akademik Vernadsky Station, Ukraine). Ukrainian Antarctic journal. – No.13.– P. 225-230.
11. Chepeleva L.V., Sizova Z.A., Yukhno G.D., Utevsky S.Yu., Gamulya Yu.G., Utevsky A.Yu., Roshal A.D. (2014) Use of chemical markers in Antarctic ecosystem studies of Demaria Mount. УАЖ, № 13, С. 231-241.
12. Рошаль А.Д., Краснопёрова А.П., Дикий И.В., Юхно Г.Д., Сизова З.А., Шмырев Д.В., Гамуля Ю.Г., Утевский А.Ю. (2013) Примитивные почвы горы Demaria (Graham Land, Antarctic Peninsula): морфология, минеральный состав, вертикальное распределение. УАЖ, № 12. С. 265-281.
13. Дикий І., Утєвський А., Трохимець В. (2012) Біотичне різноманіття Архіпелагу Аргентинські острови (Західна Антарктика)//Динаміка біорізноманіття 2012: Зб. наук. пр. – Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка».- С. 29-32.
14. Utevsky A.Yu. (2012) On Marine Protected Area network in the Akademik Vernadsky Station region. Meeting Document. CCAMLR: SC-CAMLR-XXXI/BG/04.
15. Utevsky A.Yu. (2012) The first site of the Marine Protected Area network in the Akademik Vernadsky Station region: Argentine Islands, Skua Creek. Meeting Document. CCAMLR: WG-EMM-12/25.
16. Claude De Broyer, Bruno Danis, … Utevsky A.Yu. with 63 SCAR-MarBIN Taxonomic Editors (2011) How many species in the Southern Ocean? Towards a dynamic inventory of the  Antarctic marine species. Deep Sea Research II, 58, p. 1-17.
17. A.Yu. Utevsky (2007) A new genus and species of marine fish leech (Annelida: Hirudinea: Piscicolidae) from South Africa. African Invertebrates, Vol. 48(2). P. 41-46.
18. Utevsky S. Y., Utevsky A. Y., Schiaparelli S., Trontelj P. (2007) Molecular phylogeny of pontobdelline leeches and their place in the descent of fish leeches (Hirudinea, Piscicolidae). Zoologica Scripta 36: 271-280.
19. Utevsky, A.Yu. (2005) An identification key to Antarctic fish leeches (Hirudinea; Piscicolidae). Ukrainian Antarctic Journal, 3: 135-144.
20. Utevsky, A.Yu. (2004) A new species of marine leeches (Hirudinea; Piscicolidae) from the coastal waters of South Africa. Vestnik Zoologii, 38 (5). P. 79-83.
21. Utevsky, A.Yu. (1997) New species of piscicolid leeches (Hirudinea: Piscicolidae). Vestnik Zoologii, (1-2). P.17-24 (in Russian)
22. Utevsky, A.Yu. (1995) A new Antarctic leech genus (Hirudinea; Piscicolidae). Vestnik Zoologii, (5-6). P.3-12 (in Russian)
23. Utevsky, A.Yu. (1994) A new genus of Antarctic piscicolid leeches (Hirudinea: Rhynchobdellida). Vestnik Zoologii, No 4. P.73-76 (in Russian)
24. Epshtein, V.M., Utevsky, A.Yu, and Utevsky, S.Yu. (1994) The system of fish leeches (Hirudinea: Piscicolidae). Genus 5(4). P. 401-409.
25. Epshtein, V.M., Utevsky, A.Yu. (1994) A new marines leech Cryobdella ljadovi sp.n (Hirudinea: Piscicolidae) from Antarctic seas. Zoosystematica Rossica, Vol.3, No 1. P.23-25
26. Utevsky, A.Yu. (1993) A new marine leech Nototheniobdella sawyerigen.n., sp.n. (Hirudinea: Piscicolidae) from Antarctic seas. Zoosystematica Rossica, Vol.2, No 2. P.237-240