Федчук Андрій Петрович

Федчук Андрій Петрович, завідувач відділу міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва

 

Народився 13 грудня 1980 року в м. Рівне. 

2003 року закінчив географічний факультет Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 2007 року на кафедрі країнознавства та міжнародного туризму КНУ ім. Т. Шевченка захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю “Економічна і соціальна географія”. 

З 2003 року працює у Національному антарктичному науковому центрі МОН України.

У НАНЦ координує взаємодію з міжнародними організаціями Системи Договору про Антарктику, національними антарктичними організаціями і програмами. Як делегат від України на щорічних Консультативних нарадах сторін Договору про Антарктику відповідає за підготовку звітних документів щодо діяльності Центру відповідно до міжнародних зобов’язань України як держави-учасниці Договору про Антарктику. Розробляє аналітичні матеріали для центральних органів влади стосовно питань діяльності України в Антарктиці, її участі у Системі Договору про Антарктику.

Пройшов стажування у штаб-квартирі Секретаріату Договору про Антарктику (2008 рік, м. Буенос-Айрес, Аргентина). Нагороджений подякою Прем’єр-міністра України та відомчими грамотами. Автор понад 50 наукових праць з актуальних питань розвитку міжнародно-правового режиму антарктичного регіону, науково-методичного забезпечення геопросторового управління та природоохоронної діяльності в районі наукових інтересів України в Антарктиці, а також займається розробленням стратегії забезпечення національних інтересів України в Антарктиці.

Наукові праці:

1. Федчук А.П. Глобальні виклики управління міжнародним простором // Глобальні виклики сучасності: суспільно-географічний вимір: монографія / Б.П. Яценко, В.К. Кіптенко, В.В. Смаль та ін.; за ред. В.К. Кіптенко, Б.П. Яценка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2012. – С. 79-90.

2. Федчук А.П. Антарктика – міжнародний полігон управління людською діяльністю // Світове господарство в умовах глобалізації: геопросторовий вимір: Монографія / кол. авт; за ред. Я.Б. Олійника, Б.П. Яценка, В.К. Бабарицької. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2010. – С. 91-106.

3. Федчук А. Исследования Украины в Антарктике / Рыбачук В.П., Гожик П.Ф., Виденина Н.Г., Литвинов В.А. – Киев, 2008. – С. 44-47.

4. Федчук А.П. Антарктика. Географічне країнознавство: підручник / [Я.Б. Олійник та ін.]; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ: Київський університет, 2015. – 911 с. – ISBN 978-966-439-781-7.

Вибрані статті у міжнародних наукових виданнях, внесених до світових наукометричних баз даних:

1. Andrii Fedchuk. The development of tourism at Faraday/Vernadsky station: changes in governance and visitor patterns // Polar Record. – 2013. – 49. – pp. 286-290. doi:10.1017/S0032247412000599.

Статті у фахових наукових виданнях:

1. Федчук А.П. Природоохоронний режим Антарктики: досягнення і проблеми (до 25-річчя підписання Мадридського протоколу) / Федчук А.П. // Український антарктичний журнал. – 2016.– № 15. – С. 228-242.

2. Федчук А. Пріоритезація актуальних питань освоєння Антарктики // Український антарктичний журнал. – 2015.– № 14. – С. 261-270.

3. Kuzko O., Fedchuk A., Savchenko V. Development of Antarctic protected areas: mathematical forecast for 2020 // Український антарктичний журнал. – 2015.– № 14. – С. 256-260.

4. Литвинов В., Федчук А. Пріоритети антарктичної науки // Український антарктичний журнал. – 2014.– № 13. – С. 9-14.

5. Федчук А. Диверсифікація туристичної діяльності в Антарктиці // Український антарктичний журнал. – 2014.– № 13. – С. 288-296.

6. Кузько О., Савченко В., Федчук А. Національні інтереси України в Антарктиці: кількісні характеристики // Український антарктичний журнал. – 2013.– № 12. – С. 350-357.

7. Федчук А. Стан картографічного забезпечення Антарктики // Часопис картографії: Збірник наукових праць. – К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. – Вип. 6. – С. 103-113.

8. Федчук А. Розробка методики узгодженої географічної прив’язки в Антарктиці // Часопис картографії: Збірник наукових праць. – К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. – Вип. 7. – С. 92-100.

9. Федчук А. Еволюція Системи Договору про Антарктику: структура і динаміка актів, ухвалених за 1961-2011 рр. // Український антарктичний журнал. – 2011-2012.– № 10/11. – С. 406-427.

10. Федчук А. Проблеми розвитку внутріконтинентального туризму в Антарктиці (до 100-річчя підкорення південного полюса) // Географія та туризм. – 2012. – Вип. 19. – С. 161-170.

11. Любіцева О.О., Кіптенко В.К., Федчук А.П. 32-й Міжнародний географічний конгрес – виклики і можливості світової географії // Географія та туризм. – 2012. – Вип. 23. – С. 3-9.

12. Федчук А. Політико-географічні прецеденти Договору про Антарктику // Географія та туризм: Наук. Зб. / Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К. Альтерпрес, 2010. – Вип. 4. – С. 171-176.

13. Федчук А. Становлення україноцентричного підходу у комплексно-гоеграфічних дослідженнях Антарктики // Географія та туризм: Наук. Зб. / Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К. Альтерпрес, 2010. – Вип. 5. – C. 159-165.

14. Федчук А. Розвиток туризму на антарктичних станціях: аналіз позицій Консультативних Сторін та перспективи для України // Український антарктичний журнал. – 2010.– № 9. – С. 302-320.

15. Федчук А. Управління туристичним процесом в екстремальних регіонах (на прикладі антарктичного туризму) // Географія та туризм. – 2010. – Вип. 6. – C. 124-129.

16. Ляшенко Д.О., Федчук А. П. Картографічне забезпечення круїзів до Антарктики // Вісник геодезії і картографії. – 2009. – № 5. – С. 19-23.

17. Fedchuk A. Structure of broad-scale management in the Vernadsky station area // Український антарктичний журнал. – 2009.– № 8. – С. 307-319.

18. Lytvynov V., Savchenko V., Fedchuk A. Implementation of Madrid Protocol provisions in Ukrainian national legislation // The Antarctic legal system: the protection of the environment of the polar regions (edited by Gianfranco Tamburelli). – Milano, 2008. – pp. 257-261.