Березкіна Анна Євгенівна

Березкіна Анна Євгенівна. науковий співробітник

Інженер відділу антибіотиків Інституту мікробіології та вірусології імені Д.К. Заболотного (2008-2009 рр.)

Науковий співробітник відділу медико-біологічних досліджень Національного антарктичного наукового центру МОН України (з 2009 року)

Аспірантка кафедри зоології та екології тварин Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (з 2017 року)

Дата народження: 6 листопада 1985 року

Освіта:
2003-2007 рр. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, біологічний факультет, диплом бакалавра.
2007-2009 рр. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, біологічний факультет, кафедра мікробіології та загальної імунології, диплом магістра.
З 2017 р. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, біологічний факультет, кафедра зоології та екології тварин, аспірантка.

Курси та стажування:
2016 р. – стажування з морських біоакустичних технологій (Training Course on Marine Bio-Acoustic Technology), Фуцзяньський Інститут океанографії, м. Сямень, Китайська народна республіка, сертифікат
2016 р. – стажування з ГІС-технологій «ArcGIS Desktop II: tools and functionality», ECOMM Co, сертифікат
2018 р. – стажування з біологічних процесів в антарктичних екосистемах (AnT-ERA/SCAR Spring Course on Biological Processes in the Antarctic Ecosystems), Аргентинський інститут Антарктики, м. Буенос-Айрес, Аргентина, сертифікат
2018 р. – стажування OTGA/VLIZ Training Course, Marine GIS for ICZM, UNESCO/IOC Project Office for IODE, м. Остенде, Бельгія, сертифікат

Участь у проектах та відзнаки:
Участь у конкурсному проекті Державного фонду фундаментальних досліджень (Грант президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених на 2017 рік) за темою: «Організація та візуалізація даних досліджень біоти та рельєфу дна акваторій поблизу антарктичної станції «Академік Вернадський» із застосуванням ГІС та веб-технологій».

Відзначена грамотою за кращу усну доповідь «ANTARCTIC LIMPET NACELLA CONCINNA IN THE COASTAL WATERS OF THE ARGENTINE ISLANDS ARCHIPELAGO» на VІІ Міжнародній студентській науковій конференції: «Academic and Scientific Challenges in the 21st Century», що відбувалася 1-3 березня 2018 року на кафедрі англійської мови Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Наукові інтереси:
Біорізноманіття та популяційна генетика молюсків Антарктики та їх взаємодія з морською мікробіотою.
Моделювання екосистем Антарктики з використанням ГІС- технологій.

Наукові публікації:

 1. А.Б. Таширев, А.А. Таширева, А.Е. Берёзкина. Роль криоценозов в формировании почв на ледниках Западной Антарктики.// Доповіді Національної академії наук України. – 2012. – №4. – С. 155-161.
 2. Е.А. Киприанова, В.В. Шепелевич, В.В. Клочко, А.Н. Остапчук, Л.Д. Варбанец, Л.Б. Скоклюк, А.Е. Берёзкина, Л.В. Авдеева. Антифунгальные и противовирусные вещества штаммов Pseudomonas chlororaphis subsp. aureofaciens – компонентов гаупсина.// Микробиологический журнал. – 2013. – Т. 75. – № 6. – С. 3-10.
 3. А.Е. Берёзкина, Е.В. Моисеенко, Р.В. Норчевский. Изучение биоразнообразия архипелага Аргентинских островов с помощью геоинформационных технологий. // VI Міжнародна антарктична конференція. Тези. – 2013. – С. 74-77.
 4. И. Дикий, А. Берёзкина, Т. Калюжная, Е. Моисеенко. Криль как основной компонент питания ластоногих в районе архипелага Аргентинских островов: Материалы I Международной научно-практической конференции к. п. Нарочь, 26-29 мая 2014 г. Мониторинг состояния природной среды Антарктики и обеспечение деятельности национальных экспедиций. – М.: Экоперспектива,2014. – С. 67-71.
 5. И. Дикий, А. Утевский, А. Берёзкина, Т. Калюжная, Е. Моисеенко. Создание новых морских охранных районов (МОР) в районе архипелага Аргентинские острова: Материалы I Международной научно-практической конференции к. п. Нарочь, 26-29 мая 2014 г. Мониторинг состояния природной среды Антарктики и обеспечение деятельности национальных экспедиций. – М.: Экоперспектива,2014. – С. 71-73.
 6. А.Ю. Утевский, Е.И. Сенная, А.Е. Берёзкина, Д.В. Шмырев, В.С. Попов. Моделирование наземных и подводных биотопов о. Галиндез (Аргентинские острова, Западная Антарктика) с использованием геоинформационных систем.// Украинский антарктический журнал. – 2016. – № 15. – С. 96-105.
 7. Л.С. Глоба, Р.Л. Новогрудская, А.А. Сидоренко, А.Е. Берёзкина. Классификация данных Государственного учреждения Национальный антарктический научный центр.// Украинский антарктический журнал. – 2016. – № 15. – С. 213-220.
 8. Р.С. Філозоф, Р.В. Норчевський, Л.Ю. Солом’янчук, А.А. Федорич, А.Є. Березкіна. Створення геопорталу автоматизованої системи Національного центру антарктичних даних (АС НЦАД) на основі хмарної технології ArcGIS Online.// VIII Международная антарктическая конференция, посвященная 25-летию присоединения Украины к Договору об Антарктике: тезисы конференции, 16-18 мая 2017 г., г. Киев. – 2017. – С. 190.
 9. А. Берёзкина, И. Парникоза, Е. Моисеенко. Применение ArcGIS технологий в создании биогеографической карты компонентов наземных экосистем острова Галиндез.// VIII Международная антарктическая конференция, посвященная 25-летию присоединения Украины к Договору об Антарктике: тезисы конференции, 16-18 мая 2017 г., г. Киев. – 2017. – С. 51.
 10. І. Парнікоза, А. Березкіна, Є. Моісеєнко, І. Козерецька, В.Кунах. Детальне картування природних умов Аргентинських островів, як основа для моніторингу динаміки наземної рослинності.// VIII Міжнародна антарктична конференція, присвячена 25-річчю приєднання України до Договору про Антарктику: тези конференції, 16-18 травня 2017 р., м. Київ. – 2017. – С. 82.
 11. Parnikoza I., Berezkina A., Moiseyenko E., Kunakh V., Kozeretska І. Galindez Island as a model area for studying Antarctic terrestrial vegetation dynamics // 12th SCAR Symposium on Antarctic Biology. 10-14 July 2017, Leuven, Belgium – p. 251.
 12. О.І. Сінна, А.Ю. Утєвський, В.С. Попов, Є.А. Островерх, А.Є. Березкіна. Досвід застосування технологій ArcGIS для потреб біогеографічних досліджень у районі о. Галіндез (Аргентинські острови, Західна Антарктика)// Геоінфомаційні технології у територіальному управлінні та експертних дослідженнях: правові, організаційні та технічні проблеми: матеріали IV міжн. наук.-практ. конф., 4-6 жовтня 2017 р., м. Одеса – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2017. – С. 134-135.
 13. Berezkina A.E., Moiseyenko Y.V., Voronina K.V., Utevsky A.Yu. Antarctic limpet Nacella concinna in the coastal waters of the Argentine Islands Archipelago.// Academic and scientific challenges of diverse fields of knowledge in the 21st Century: матеріали VII Всеукраїнської студентської наукової конференції з міжнародною участю, 2 березня 2018 року, м. Харків. – 2018. – С. 111-112.
 14. Ivan Parnikoza, Anna Berezkina, Iryna Kozeretska, Viktor Kunakh. Vegetation mapping on the model Galindez Island as the basis for study of Antarctic terrestrial vegetation dynamics.// 27th International Polar Conference: Reports on Polar and Marine Research, 25-29 March 2018, Rostock, Germany. – 2018. – P. 142.
 15. I.Yu. Parnikoza, A.Ye. Berezkina, Ye.O. Dykyi. Current human impact and proposed conservation measures in the area of the Ukrainian Antarctic station Akademik Vernadsky. // Материалы ІІІ Международной научно-практической конференции: Природная среда Антарктики: экологические проблемы и охрана, 17-19 сентября 2018 года, Минск, Беларусь. – 2018. – С. 40-46.