SCAR

Науковий комітет з антарктичних досліджень (SCAR)

Антарктика – це унікальна планетарна лабораторія для дослідження фундаментальних змін у навколишньому середовищі, наслідки яких впливають на перебіг процесів у інших регіонах планети.

Науковий комітет з антарктичних досліджень (SCAR) є міждисциплінарним комітетом Міжнародної наукової ради (МКК), створений у 1958 році задля ініціювання, розробки та координації високоякісних міжнародних наукових досліджень в Антарктиці (включаючи Південний океан), покликаних поглибити наукове знання щодо ролі антарктичного регіону в системі Землі. Крім того, SCAR надає науково обґрунтовані рекомендації Консультативним нарадам до Договору про Антарктику та іншим міжнародним організаціям з питань управління Антарктикою та Південним океаном на засадах збалансованого сталого розвитку.

Дізнатись більше про SCAR.

 

Значна частина досліджень SCAR здійснюється в рамках комплексних науково-дослідних програм, виконання яких неможливо забезпечити зусиллями однієї країни, наукового колективу чи тим більше окремими вченими. Виконання таких програм координується допоміжними органами SCAR – постійними науковими групами, експертними групами, ініціативними групами, дорадчими постійними комітетами та науковими групами, що фінансуються спільно з іншими зацікавленими організаціями.

Основними завданнями постійних наукових груп SCAR є:

·      визначення актуальних наукових проблем;

·     обмін інформацією стосовно наукових напрямів та стратегічних пріоритетів національних антарктичних програм;

·     координація пропозицій щодо запланованих досліджень національними антарктичними програмами з метою досягнення максимальної наукової та логістичної ефективності;

·     залучення провідних фахівців до створення груп з планування нових науково-дослідних програм СКАР, експертних та ініціативних груп для виконання конкретних тематик досліджень.

Наразі в SCAR створено три постійні наукові групи – науки про Землю, науки про життя та фізичні науки, – в рамках яких задіяно понад 30 різних наукових колективів, які фокусуються на різних аспектах антарктичних досліджень.

Більше інформації про наукові групи та науково-дослідні програми SCAR дивіться тут.