SCAR

Науковий комітет з антарктичних досліджень (SCAR)

Антарктика – це унікальна планетарна лабораторія для дослідження фундаментальних змін у навколишньому середовищі, наслідки яких впливають на перебіг процесів в інших регіонах планети.

Науковий комітет з антарктичних досліджень (Scientific Committee on Antarctic Research, SCAR) створено 1958 року як міждисциплінарний комітет Міжнародної наукової ради.

Комітет ініціює, розробляє та координує високоякісні міжнародні наукові дослідження в Антарктиці (включно з Південним океаном). Завданням SCAR є поглиблення наукового знання щодо ролі антарктичного регіону в системі Землі. Крім того, SCAR надає науково обґрунтовані рекомендації Консультативним нарадам до Договору про Антарктику та іншим міжнародним організаціям з питань управління Антарктидою та Південним океаном на засадах збалансованого сталого розвитку.

Дізнатись більше про SCAR.

Значна частина досліджень SCAR здійснюється в межах комплексних науково-дослідних програм, виконання яких неможливо забезпечити зусиллями однієї країни, наукового колективу чи тим більше окремими вченими. Виконання таких програм координується допоміжними органами SCAR – постійними науковими групами, експертними групами, ініціативними групами, дорадчими постійними комітетами та науковими групами, що фінансуються спільно з іншими зацікавленими організаціями.

Основними завданнями постійних наукових груп SCAR є:

  • визначення актуальних наукових проблем;
  • обмін інформацією стосовно наукових напрямів та стратегічних пріоритетів національних антарктичних програм;
  • координація пропозицій щодо запланованих досліджень національними антарктичними програмами з метою досягнення максимальної наукової та логістичної ефективності;
  • залучення провідних фахівців до створення груп з планування нових науково-дослідних програм SCAR, експертних та ініціативних груп для виконання конкретних тематик досліджень.

Наразі в SCAR створено три постійні наукові групи – науки про Землю, науки про життя та фізичні науки. У межах цих груп задіяно понад 30 наукових колективів, які фокусуються на різних аспектах антарктичних досліджень.

Більше інформації про наукові групи та науково-дослідні програми SCAR дивіться тут.

Членство України в SCAR

1994 року Україна стала асоційованим членом Наукового комітету з антарктичних досліджень. З 1996 року як незалежна держава проводить системні дослідження в Антарктиці на станції “Академік Вернадський”. Завдяки активній науковій діяльності на крижаному континенті 2006 року Україна змогла стати повноправним членом SCAR.

У звітах до SCAR Україна представляє ключові результати з таких напрямів досліджень: геолого-геофізичного, гідрометеорологічного, геокосмічного, біологічного, медико-фізіологічного, океанографічного, а також оброблені результати національного центру антарктичних даних.

Завдяки членству в SCAR українські науковці мають можливість брати участь в щорічних грантових та стипендійних конкурсах комітету.

Наприклад, щороку SCAR присуджує кілька (не більше 5) стипендій для молодих вчених, що займаються найбільш актуальними та перспективними дослідженнями, але потребують ресурсів, які можна отримати тільки в міжнародній колаборації.

Дотепер стипендіатками SCAR від України стали:

1. Самчишина Лариса Володимирівна, провідний науковий співробітник науково-організаційного відділу НАНЦ;

2. Павловська Марія Олексіївна, молодший науковий співробітник відділу біології та екології НАНЦ;

3. Прекрасна – Квятковська Євгенія Петрівна, старший науковий співробітник відділу біології та екології НАНЦ;

4. Євчун Ганна Володимирівна, молодший науковий співробітник відділу біології та екології НАНЦ.