Науково-організаційний відділ

Науково-організаційний відділ

Пньовська Оксана

Керівник відділу:

Оксана Пньовська, кандидат сільськогосподарських наук.  

Команда відділу має такі основні напрями роботи:
  • Організаційно-методичне забезпечення виконання завдань та заходів Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці;
  • Розроблення та актуалізація науково-технічних програм досліджень в Антарктиці, технічних завдань українських антарктичних експедицій;
  • Моніторинг та аналіз результатів наукових і науково-технічних робіт для виявлення об’єктів впровадження, які мають комерційний потенціал. Забезпечення охорони об’єктів інтелектуальної власності, проведення патентних досліджень і оформлення матеріалів на винаходи, «ноу-хау», авторських прав, продажу ліцензій;
  • Формування баз даних антарктичних досліджень, реєстрів конкурсної, договірної та звітної документації НАНЦ, переліків публікацій за результатами досліджень;
  • Участь в організації та проведенні міжнародних антарктичних конференцій та семінарів з антарктичної тематики, а також забезпечення участі наукових працівників НАНЦ у вітчизняних та міжнародних антарктичних нарадах, наукових конференціях, семінарах, виставках;
  • Формування портфелю наукового фахового видання «Український антарктичний журнал», збірки тез міжнародних антарктичних конференцій, бібліографії наукових праць вітчизняних вчених та фахівців з питань досліджень Антарктики;
  • Підготовка довідкових та інформаційних матеріалів, звітної документації про наукову та науково-технічну діяльність НАНЦ, результати антарктичних досліджень та розробок.

Контакти:

Oksanapnyovska@ukr.net