Джулай Артем Олександрович

Джулай Артем Олександрович, науковий співробітник

Народився 13 жовтня 1987 року. У 2009 закінчив Севастопольський національний технічний університет (м. Севастополь) та здобув кваліфікацію фізики, біофізики. У 2013 році закінчив навчання в аспірантурі Інституту біології південних морів ім. О.О. Ковалевського Національної Академії наук України (м. Севастополь) за напрямом гідробіологія. Під час навчання в аспірантурі брав участь у шести експедиціях в Чорному морі на науково-дослідному судні «Професор Водяницький».

 У 2014-2015 рр. був у складі 19-ої Української антарктичної експедиції та виконував науково-технічну роботу під час зимівлі на станції “Академік Вернадський”, згідно Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці за напрямами: «Океанографічні дослідження» та «Біологічні дослідження».

У 2015 році звільнився з посади провідного інженера відділу екологічної фізіології водоростей ІнБПМ НАНУ за власним бажанням та у зв’язку з окупацією Криму Російською Федерацією.

У 2017 році був зарахований до складу 22-ої Української антарктичної експедиції та виконував науково-технічну роботу під час зимівлі на станції “Академік Вернадський” у 2017-2018 рр. У 2018 році був прийнятий на посаду наукового співробітника в Національний антарктичний науковий центр.

Наукові публікації:
Джулай, А.О. 2011. Сезонна динаміка концентрації хлорофілу «а» та поглинання світла пігментами фітопланктону в прибережних водах Севастополя (2009 – 2010 рр.). Екологічна безпека прибережної та шельфової зон та комплексне використання ресурсів шельфу. 25. 357 – 369

Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа

Ecological safety of coastal and shelf zones and comprehensive use of shelf resources

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/112807/25-Dzhulai.pdf?sequence=1

Джулай, А.О. 2012. Міжрічна мінливість вмісту пігментів та поглинання світлу фітопланктоном в прибережних водах Чорного моря в районі Севастополя. Екосистеми, їх оптимізація та охорона. 7. 179-190 /

Экосистемы, их оптимизация и охрана

Optimization and protection of Ecosystems

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecooo_2012_7_22

Чурилова, Т.Я., Джулай, А.О., Суслін, В.В., Кривенко, О.В., Єфимова, Т.В., Муханов, В.С., Рилькова О.О., Манжос, Л.О. 2014. Біооптичні показники вод глибинної частини Чорного моря: параметризація поглинання світла фітопланктоном в літній та осінній періоди. Екологічна безпека прибережної та шельфової зон та комплексне використання ресурсів шельфу. 28. 320 – 333 /

Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа

Ecological safety of coastal and shelf zones and comprehensive use of shelf resources

http://blackseacolor.com/Site/Papers/churilova.pdf

Суслін, В.В., Чурілова, Т.Я., Джулай, А.О., Мончева, С., Слабакова, В., Кривенко, О.В., Єфимова, Т.В., Салюк, П.А. 2014. Регіональний алгоритм відтворення концентрації хлорофілу «а» та коефіцієнту поглинання світла неживою органічною речовиною на довжині хвилі 490 нм в Чорному морі для спектральних каналів сканерів кольору MODIS та MERIS / Екологічна безпека прибережної та шельфової зон та комплексне використання ресурсів шельфу. 28. 303 – 319 /

Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа

Ecological safety of coastal and shelf zones and comprehensive use of shelf resources http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/112808/24-Suslin.pdf?sequence=1