Антарктика в пошуках професіоналів на 2023-2024

 

ОГОЛОШЕННЯ  ПРО КОНКУРС

Державна установа Національний антарктичний науковий центр МОН України (далі – ДУ НАНЦ) оголошує конкурс з відбору кандидатів (далі – Конкурс) до складу 28-ї Української антарктичної експедиції 2023-2024 рр. на антарктичну станцію «Академік Вернадський» (далі – Станція) (о. Галіндез, Західна Антарктика).

Загін зимівників 28-ї УАЕ формується орієнтовно з 7 науковців та 5 осіб команди життєзабезпечення Станції – інженерно-технічного персоналу, лікаря та кухаря.

На учасників експедиції чекають суворі випробування Антарктикою, наполеглива праця із забезпечення діяльності Станції та фахове виконання покладених обов’язків.

Напрями роботи на Станції:

1)  Проведення моніторингових та оригінальних досліджень за напрямами:

 • геологічні та геофізичні науки;
 • дослідження геокосмосу;
 • фізичні науки;
 • науки про життя.

2)  Забезпечення життєдіяльності Станції (обслуговування інженерних систем та споруд Станції, транспортних та плавзасобів, ремонт наукового та іншого обладнання, системне адміністрування тощо), забезпечення працездатності та контролю за станом здоров’я учасників експедиції.

1.    ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ:

відсутність хронічних захворювань та протипоказань за станом здоров’я до роботи в екстремальних умовах Антарктики; спроможність працювати в умовах депривації, неконфліктність і комунікабельність; бажане володіння однією з іноземних мов (найкраще англійською та/або іспанською).

Також слід відзначити, що необхідність тривалого перебування в закритому колективі, в умовах значних робочих навантажень та жорсткого графіка, вимагає від кандидатів психічної врівноваженості, стриманості, дружелюбності, поваги та інших подібних якостей, що стимулюють комфортний клімат у колективі.

Наукові співробітники, які закріплюються за певним напрямом, виконують спостереження та дослідження, передбачені індивідуальними технічними завданнями, а також беруть участь у побутово-господарчих заходах із забезпечення функціонування Станції.

2.    КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО КАНДИДАТУРИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ НАУКОВЦЯ СТАНЦІЇ:

Обов’язково – вища освіта не нижче другого (магістерського) рівня. Бажано – досвід роботи в експедиціях та участь у польових дослідженнях за фахом. Також вітається наявність наукових публікацій за фахом.

2.1. НАУКОВЕЦЬ ЗА НАПРЯМОМ ГЕОЛОГІЯ ТА ГЕОФІЗИКА

Докладна інформація за посиланням.

2.2. НАУКОВЕЦЬ ЗА НАПРЯМОМ ФІЗИЧНІ НАУКИ

Докладна інформація за посиланням.

2.3. НАУКОВЕЦЬ ЗА НАПРЯМОМ НАУКИ ПРО ЖИТТЯ

Докладна інформація за посиланням.

3. ВИМОГИ ДО КАНДИДАТУРИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОВІДНОГО ФАХІВЦЯ СТАНЦІЇ (КОМАНДА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ):

3.1.  ПРОВІДНИЙ ФАХІВЕЦЬ  ЛІКАР

Докладна інформація за посиланням.

3.2. ПРОВІДНИЙ ФАХІВЕЦЬ – КУХАР

Докладна інформація за посиланням.

3.3. ПРОВІДНИЙ ФАХІВЕЦЬ – ДИЗЕЛІСТ-ЕЛЕКТРИК

Докладна інформація за посиланням.

3.4. ПРОВІДНИЙ ФАХІВЕЦЬ – СИСТЕМНИЙ МЕХАНІК

Докладна інформація за посиланням.

3.5. ПРОВІДНИЙ ФАХІВЕЦЬ – СИСТЕМНИЙ АДМІНІСТРАТОР ЗВ’ЯЗКУ

Докладна інформація за посиланням.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

І етап: Подання заяви та документів, що підтверджують освіту та фаховий рівень

Особи, які бажають взяти участь у Конкурсі, надсилають на електронну адресу ДУ НАНЦ uac@uac.gov.ua наступні документи:

 1. Заповнену Заяву Науковця (Додаток 1) або Фахівця Станції (Додаток 2).
 2. Розгорнуте резюме.
 3. Мотиваційний лист.
 4. Копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання (за наявності).
 5. Копію трудової книжки та інших документів, які підтверджують стаж роботи за фахом.

У темі листа необхідно зазначити «Конкурс УАЕ, прізвище, ініціали кандидата», для науковців – напрям досліджень (наприклад, «науки про життя»), для фахівців – посаду (наприклад, «кухар»).

Заява має бути підписана кандидатом власноруч (сканкопія) або із використанням електронного цифрового підпису.

Всі документи подаються у форматі PDF.

Документи, які не відповідають вказаним вимогам, Конкурсною комісією не розглядаються.

Назва файлів з документами повинна складатися з прізвища й назви документа та містити не більше трьох слів (наприклад: «Петренко диплом спеціаліста»).

Строк подання документів на І етапі Конкурсу – 15 календарних днів з моменту оголошення Конкурсу.

Після закінчення строку подання документів Конкурсна комісія здійснює попередній відбір кандидатів, які відповідають вимогам Конкурсу за рівнем освіти та досвідом роботи, та надали згоду на проходження обов’язкових медичних оглядів працівників.

Заяви, не підписані кандидатами, Конкурсною комісією не розглядаються. Документи в паперовому вигляді на І етапі Конкурсу Конкурсною комісією не вимагаються.

Кандидатам, які пройшли попередній відбір, Конкурсною комісією буде повідомлено про допущення до ІІ етапу Конкурсу за адресою електронної пошти, зазначеною в Заяві.

Телефон для довідок з питань Конкурсу: (068) 406-50-07, координатор Конкурсу – Левченко Наталія Миколаївна.

ІI етап: Фахова співбесіда, психологічне тестування та подання повного пакета документів

Кандидати, які пройшли І етап Конкурсу, допускаються до фахової співбесіди та психологічного тестування.

У зв’язку з військовим станом цього року співбесіда може проводитись дистанційно.

Для участі у фаховій співбесіді кандидатам, які пройшли І етап Конкурсу, необхідно подати до Конкурсної комісії ДУ НАНЦ копії наступних документів:

 1. Паспорт громадянина України.
 2. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
 3. Картка платника податків з реєстраційним номером облікової картки платника податків.
 4. Військовий квиток (приписне свідоцтво), довідка про взяття на військовий облік, за наявності мобілізаційне розпорядження та інший документ, що засвідчує перебування у військовому резерві (для військовозобов’язаних осіб).
 5. Посвідчення, сертифікати, свідоцтва та інші підтверджувальні документи про проходження навчань з охорони праці для виконання певних видів робіт, володіння навичками керування плавзасобами та інше (за наявності).
 6. Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» (можна отримати онлайн на сайті https://vytiah.mvs.gov.ua)
 7. Довідка про наявність обов’язкових профілактичних щеплень відповідно до Календаря профілактичних щеплень в Україні.
 8. «Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду» (форма первинної облікової документації N 140/о).
 9. «Медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів» (форма первинної облікової документації N 122-2/о) (за наявності, надається кандидатом до закладу охорони здоров’я під час проведення медичного огляду).
 10. Письмова згода на збір та обробку персональних даних.

Копії документів подаються до Конкурсної комісії в електронному (uac@uac.gov.ua) або паперовому вигляді особисто чи поштою (01601, м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 16). У темі листа просимо вказувати «Документи конкурс УАЕ Прізвище».

Строк подання документів для участі в фаховій співбесіді – 15 календарних днів з моменту отримання повідомлення від Конкурсної комісії про допуск до ІІ етапу Конкурсу.

Учасник Конкурсу не допускається Конкурсною комісією до фахової співбесіди у випадку:

 • подання учасником Конкурсу пакета документів не в повному обсязі;
 • невчасного подання учасником Конкурсу пакета документів;
 • виявлення подання учасником Конкурсу недостовірних відомостей.

Кандидати, щодо яких прийнято рішення про допущення до фахової співбесіди, повідомляються Конкурсною комісією про дату проведення фахової співбесіди та психологічного тестування за адресою електронної пошти, яка зазначена в Заяві.

Фахова співбесіда із кандидатами проводиться Конкурсною комісією за участі науковців та фахівців ДУ НАНЦ із залученням, за необхідності, фахівців інших установ. Для допуску до співбесіди кандидат повинен пред’явити паспорт громадянина України та оригінали всіх поданих раніше у вигляді копій документів (на І та ІІ етапах).

Кандидати, які успішно пройшли фахову співбесіду, допускаються за їхньою письмовою згодою до психологічного тестування. Фахова співбесіда та психологічне тестування проводяться в приміщенні ДУ НАНЦ за адресою: 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16, перший поверх, час проведення співбесіди та тестування визначаються індивідуально.

ІІI етап: Медкомісія, тренінги, затвердження складу експедиції.

За результатами вивчення поданих кандидатами документів, фахової співбесіди та психологічного тестування щодо кожного кандидата Конкурсною комісією приймається одне з рішень:

 • про відхилення кандидатури (у випадку, якщо кандидат не пройшов успішно фахову співбесіду та психологічне тестування, у випадку неявки кандидата на фахову співбесіду без завчасного повідомлення про причини неявки, а також у випадку повторної неявки);
 • рекомендувати кандидата до участі в 28-й Українській антарктичній експедиції 2023-2024рр. на антарктичну станцію «Академік Вернадський».

Кандидати, яких рекомендовано до участі в експедиції, впродовж 7 календарних днів подають до сектору адміністративної та кадрової роботи ДУ НАНЦ заяву про включення до складу експедиції та отримують направлення на проходження обов’язкових медичних оглядів, які організовуються та оплачуються ДУ НАНЦ. Якщо за результатами медичного огляду в рекомендованого кандидата будуть виявленні протипоказання за станом здоров’я до участі в експедиції, Конкурсна комісія приймає рішення рекомендувати на цю посаду іншого кандидата з кадрового резерву, а за відсутності таких кандидатів – оголошує для відбору кандидата на цю посаду новий конкурс.

Рекомендовані кандидати, які підтвердили можливість брати участь в експедиції за станом здоров’я, проходять навчально-тренувальні збори, необхідне навчання та тренінги за рахунок ДУ НАНЦ.

Остаточний персональний склад 28-ї Української антарктичної експедиції 2023-2024 рр. затверджується наказом ДУ НАНЦ.

5. ОПЛАТА ПРАЦІ УЧАСНИКІВ ЕКСПЕДИЦІЇ

Учасникам експедиції, які приймаються на роботу в ДУ НАНЦ, встановлюється посадовий оклад згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами) та наказу МОН України від 26.09.2005 № 557 (зі змінами).

Всьому складу експедиції нараховується антарктичне польове забезпечення за кожний день перебування на антарктичній станції «Академік Вернадський» у розмірі 1800 грн згідно з п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2000 р. № 140 «Про оплату праці, гарантії та компенсації для працівників, які направляються для роботи на антарктичну станцію «Академік Вернадський».

6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗИМІВНИКІВ

Усі зимівники забезпечуються ДУ НАНЦ харчуванням, речовим майном (одяг, взуття та ін.), санітарно-гігієнічними та медичними засобами на час експедиції. На Станції забезпечено доступ учасників експедиції до мережі Інтернет.

7. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ЗИМІВНИКІВ

ДУ НАНЦ гарантує:

професійний багаторівневий медично-психофізіологічний відбір на придатність за станом здоров’я кандидатів: аналіз вихідної медичної інформації, отриманої від кандидата з закладу охорони здоров’я за місцем проживання, проведення медичного обстеження у відповідності до «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246, статті 21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Правил проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», затверджених наказом МОЗ України від 23.07.2002 № 280, функціональну діагностика та психологічний тренінг у польових умовах; забезпечення необхідним набором фармакологічних засобів та наявність діагностично-лікувального медичного обладнання для надання медичної допомоги на антарктичній станції «Академік Вернадський»; щоденний моніторинг стану здоров’я зимівників упродовж перебування на станції проводиться лікарем станції; надання кваліфікованої консультативної медичної допомоги, у випадку необхідності, забезпечується ДУ НАНЦ дистанційно за допомогою засобів зв’язку; повне медичне обстеження та надання медичних рекомендацій після повернення із експедиції (за бажанням зимівника); обов’язкова присутність професійного лікаря в складі команди зимівників.