Відділ фізики атмосфери та геокосмосу

Відділ фізики атмосфери та геокосмосу

Денис ПішнякКерівник: 

Денис Пішняк, кандидат географічних наук.

Напрями досліджень

Відділ займається дослідженнями у сфері гідрометеорології, океанології та геокосмосу, здійснюючи довгостроковий моніторинг фізичних параметрів оточуючого середовища та організацію експериментальних робіт, а також збір даних для забезпечення міждисциплінарних досліджень. Значна увага приділяється впровадженню новітніх вимірювальних технологій та методів отримання інформації.

1.1. Проведення вимірів та моніторингу за програмою Всесвітньої метеорологічної організації.

Цей напрям передбачає жорстко стандартизовану процедуру збору та оформлення результатів спостережень за основними метеорологічними параметрами, зокрема, вимірювання загального вмісту озону в атмосфері. Антарктична станція «Академік Вернадський» має одні з найдовших рядів таких спостережень в Антарктиці (понад 70 років), тому її дані є цінними для відстеження змін клімату і потребують значної уваги до контролю якості та забезпечення безперервності.

Стандартні метеорологічні спостереження в оперативному режимі використовуються для розрахунку прогнозів погоди у світових центрах обробки метеорологічної інформації. 2020 року було узгоджено участь НАНЦ в міжнародному проєкті «Year of Polar Prediction», яким передбачається розширення програми стандартних спостережень на станції з 2022 р., а також тестування можливості використання новітніх типів інформації для покращення прогнозів погоди. Для підтримання належного рівня цих робіт і спостережень працівникам-метеорологам станції потрібен відповідний технічний та фаховий досвід.

Автоматичні станції погоди на метеорологічному майданчику, призначені для виміру основних параметрів атмосфери
Актинометричний комплекс Kipp&Zonen, що складається з високоточного сонячного трекеру та датчиків реєстрації сонячного сяйва, розміщених на ньому

 

1.2. Дослідження тропосферно-стратосферної взаємодії, стану озонової діри в Антарктиці.

Озоновий шар в Антарктиці має як добре відомі особливості (явище озонової діри), так і мало досліджені нюанси його поведінки. У відділі вивчається зв’язок стану озонового покриву із характером циркуляції атмосфери, який, своєю чергою, залежить від розподілу температури океану, але має і певну власну мінливість. Розробляються оцінки динаміки озонової діри на основі аналізу поведінки термічної, динамічної та озонової тропопаузи, зональної асиметрії в розподілі озону. У дослідженнях співставляється інформація з різних джерел даних: як результатів модельного відтворення, так і фактичних вимірів з супутників чи даних, отриманих на станції «Академік Вернадський».

Спектрофотометр Добсона
Спектрофотометр Добсона №123, за допомогою якого на станції відбувається вимірювання рівня озону

 

1.3. Вивчення регіональних погодно-кліматичних умов мезо- та мікромасштабів.

Розташування станції «Академік Вернадський» є особливим, оскільки вона знаходиться на стику чотирьох стихій та на межі поширення життя на південь. Скелясті гори Антарктичного півострова виступають тут бар’єром на шляху циркумполярних течій в атмосфері та океані. Вони створюють локальні збурення і від того – значне різноманіття місцевих погодних-кліматичних умов, атмосферних процесів, загадок ландшафтів антарктичних оаз та пустель.

Пошук, опис та розуміння цих процесів є першим етапом зазначеного напряму досліджень, у комплексі з визначенням зв’язків з іншими компонентами біосфери та впливу на екосистему. Різні методи прямих вимірів, непрямих взаємоз’язків та моделювання можуть бути корисні для цього. Наступним кроком в цьому напрямі буде оцінка мікрокліматичних умов та процесів під впливом глобальних змін клімату і атмосферної циркуляції.

Знімки в інфрачервоному діапазоні дозволяють оцінити теплові властивості різних ділянок ландшафту одразу на значній площі і без застосування термометрів

 

1.4. Дослідження властивостей та процесів формування хмар та опадів у взаємодії з підстильною поверхнею.

Цей напрям досліджень зумовлений важливістю впливу опадів та їхнього фазового стану на утворення чи деградацію льодовиків, сезонний розвиток життя на суходолі. Дослідження передбачають використання новітніх методів спостережень, зокрема радіолокаційних, експерименти з математичного моделювання хмар та опадів, а також балансу снігонакопичення, зокрема, в довготривалому кліматичному масштабі часу.

Мікродощовий радар вертикального сканування опадів (Metek MRR-Pro) – дуже чутливий прилад, який показує розподіл характеристик опадів по вертикалі в часі

 

1.5. Дослідження механізмів формування, динаміки снігового покриву.

Дослідження спрямовано на опис процесів, які відбуваються в сніговому покриві протягом року, залежно від режиму випадання опадів, термодинамічного стану та вологості атмосфери. Сніг є первинним компонентом кріосфери, відповідальним за її формування та підтримання у балансі. Він регулює взаємодію підстильної поверхні та атмосфери, часто виступає спусковим механізмом для певних фізичних процесів, таких як льодоутворення в океані, або обмежувальним фактором розвитку наземної фауни і флори.

Процес дослідження внутрішньої структури снігу та льоду прямими та дистанційними методами на куполі острівного льодовика

Цей напрям умовно поділяється на постійний прибережний моніторинг на станції «Академік Вернадський» та експедиційні роботи в океані. Останні спрямовані на комплексне дослідження гідродинамічних, гідрологічних, гідрохімічних полів Південного океану із застосуванням сучасних технологій, проведення аналізу динаміки океанічних фронтів і процесів формування вертикальної циркуляції вод та структури водних мас Південного океану.

Крім того методами математичного моделювання досліджується розпріснення вод шельфу Антарктичного півострова та його вплив на вертикальну структуру полів температури і солоності, формування водних мас, циркуляцію і процеси перемішування, а також на біологічну продуктивність. Все це набуває додаткової актуальності в умовах змін клімату Антарктики.

Цей напрям орієнтуються на перспективну спрямованість SCAR щодо глобальних змін у довкіллі внаслідок цивілізаційного навантаження. Станція «Академік Вернадський» наразі є однією з найбільш розвинених електромагнітних обсерваторій в Антарктиці. Сучасні моніторингові спостереження електромагнітних полів і сигналів на станції простягаються від ультранизькочастотного до надвисокочастотного діапазонів. Наявне оснащення станції і науковий рівень українських фахівців дозволили сформулювати завдання, націлені на вирішення трьох актуальних наукових проблем:

  1. Взаємодія атмосферної та космічної погодних систем;
  2. Моніторинг світової грозової активності як індикатора глобальних змін клімату;
  3. Відтворення техногенного впливу на електромагнітний клімат Землі.

Перша з них вирішується шляхом визначення перенесення енергії природних і техногенних збурень від поверхні Землі до висотних рівнів атмосфери та іоносфери і навпаки. Таким чином відбувається взаємодія двох глобальних погодних систем – атмосферної та космічної. Саме регіон Антарктичного півострова є оптимальним місцем для постановки таких наукових задач тому що:

  • по-перше, географічно регіон є високоширотним, що позначається на процесах фотоіонізації іоносфери, а у геомагнітному сенсі розташований поблизу гігантської іоносферної аномалії «моря Уедделла»;
  • по-друге, близькість до найбільш метеорологічно активної протоки Дрейка і орографічні властивості гірського узбережжя Антарктичного півострова забезпечують надпотужне виділення (перетворення) енергії в тропосфері;
  • по-третє, знаходження на широтах циркумполярного атмосферного вихору дозволяє експериментально досліджувати просторово-часові властивості озонової діри та умови раптових стратосферних потеплінь.
Антена іонозонду. Вона випромінює потужні електромагнітні імпульси, спрямовані до іоносфери, для отримання інформації про її структуру і динаміку, а також про умови розповсюдження радіохвиль довкола Землі

Щодо другої проблеми, варто відмітити, що світова грозова активність є важливою кліматичною складовою, яка визначається переважно температурними режимами повітря над континентами у тропічних та середніх широтах. Вирішення цієї проблеми полягає в оцінці глобальних кліматичних змін шляхом двохпозиційної (Антарктида – Арктика) реєстрації світової грозової активності у наднизькочастотному (ННЧ) діапазоні електромагнітних хвиль та уточненні енергії надпотужних блискавичних розрядів у діапазоні дуже низьких частот (ДНЧ). Саме в цьому низькому діапазоні зосереджена основна енергія радіовипромінення грозових розрядів. Ідея цих досліджень ґрунтується на фактах, встановлених, зокрема, у результаті роботи українських вчених. Поширення електромагнітних хвиль між поверхнею Землі і нижньою межею іоносфери формує глобальні хвилеводи електромагнітної енергії: Шуманівський резонатор та хвилевод Земля-іоносфера. Обидві природні електродинамічні системи забезпечують поширення випромінювання на наддовгі відстані з невеликим поглинанням. Але оптимальними регіонами для електромагнітних спостережень світової грозової активності є полярні райони, оскільки місцеві грози тут відсутні. Тому з 2002 року на українській антарктичній станції «Академік Вернадський», а з 2013 року в і Арктиці, на архіпелазі Шпіцберген (Норвегія), проводяться безперервні синхронні спостереження.

Третя згадана проблема вирішується впровадженням поняття «електромагнітного смогу» та його оцінкою. Природні електромагнітні поля існують у надширокому частотному діапазоні, від частот близько нуля до рентгенівського випромінювання. Основними джерелами їх походження є сонячна радіація, грозові розряди, варіації магнітного поля, космічний фон тощо. Важливо, що власні частоти природних резонансних структур близькі до біоритмів людини і багатьох тварин. У зв’язку з бурхливим сучасним техногенним розвитком цивілізації до природних джерел електромагнітного клімату додалися потужні штучні випромінювачі, серед яких численні електростанції та лінії електромереж, радіомовні, зв’язкові і спеціальні радіостанції наземного і супутникового базування, іскріння та стрибки напруги внаслідок роботи електрообладнання тощо. Їх випромінювання в окремих спектральних вікнах суттєво перевищує рівень природного фону, і його можна визначити як «електромагнітний смог». Антарктида в цілому є ідеальним місцем для досліджень таких явищ, оскільки й досі лишається континентом, вільним від локальних техногенних джерел забруднення. Закид штучного випромінювання до шостого континенту з промислово розвинутих регіонів здійснюється як раз за рахунок існування природних хвилеводних і резонансних систем. До вже відзначених переваг місця розташування електромагнітної обсерваторії на станції «Академік Вернадський», слід також додати факт її магнітного сполучення з найбільш промислово розвинутим регіоном світу – східним узбережжям США.

Співпраця

Відділ фізики атмосфери та геокосмосу співпрацює з Українським гідрометеорологічним центром (УкрГМЦ), Центральною геофізичною обсерваторією (ЦГО), Українським гідрометеорологічним інститутом (УкрГМІ), Українським науковим центром екології моря (УкрНЦЕМ), Радіоастрономічним інститутом Національної академії наук України (РІ НАНУ), Одеським державним екологічним університетом (ОДЕКУ), Британською антарктичною службою (BAS), Міжнародною океанографічною комісією (IOC), Міжнародним агентством з атомної енергетики (IAEA) тощо.

Наукові публікації

1. Koloskov O., Kashcheyev A., Bogomaz, O.; Sopin, A.; Gavrylyuk, B.; Zalizovski, A. Performance Analysis of a Portable Low-Cost SDR-Based Ionosonde. Atmosphere 2023, 14, 159. https://doi.org/10.3390/atmos14010159

2. Koloskov, O., Jayachandran, P. T., Yampolsky, Yu. (2023). On the performance of CARISMA – Akademik Vernadsky station Schumann resonance monitoring. Ukrainian Antarctic Journal, 21(1), 37–54.  https://doi.org/10.33275/1727-7485.1.2023.705 

3. Orr A. and Coauthors (2023). Characteristics of Surface “Melt Potential” over Antarctic Ice Shelves based on Regional Atmospheric Model Simulations of Summer Air Temperature Extremes from 1979/80 to 2018/19. Journal of Climate, 36, 3357–3383, https://doi.org/10.1175/JCLI-D-22-0386.1

4. Pishniak D., Razumnyi S. Measured and modeled vertical structure of precipitation during mixed-phase event near the West Coast of the Antarctic Peninsula. Ukrainian Antarctic Journal, 20 (1), 2022, https://doi.org/10.33275/1727-7485.1.2022.689 

5. Khrystiuk, B., Gorbachova, L., Shpyg, V., and Pishniak, D. (2022). Changes in extreme temperature indices at the Ukrainian Antarctic Akademik Vernadsky station, 1951-2020. Meteorology Hydrology and Water Management, 10(1), pp.95-106. https://doi.org/10.26491/mhwm/150883

6. Gorbachova L., Khrystiuk B., Shpyg V., Pishniak D. (2022). Estimation of tendencies, homogeneity and stationarity of air temperature at the Ukrainian Antarctic Akademik Vernadsky station during 1951—2020. Geophysical Journal, 44(4), 183–194. https://doi.org/10.24028/gj.v44i4.264848

7. Chyhareva A., Krakovska S. (2022). Climate projections over the Antarctic Peninsula region to the end of the 21st century. Part III: clouds and extreme precipitation. Ukrainian Antarctic Journal, 20(2), 188–202. https://doi.org/10.33275/1727-7485.2.2022.699

8. Shi Yu, Evtushevsky O., Milinevsky G., Klekociuk A., Han Wei, Ivaniha, O., Andrienko Y., Shulga V., Zhang C. Zonal Asymmetry of the Stratopause in the 2019/2020 Arctic Winter. Remote Sensing. 2022, 14, 1496. https://doi.org/10.3390/rs14061496

9. Zhang C., Evtushevsky O., Milinevsky G., Klekociuk A., Andrienko Y., Shulga V., Han, Wei, Shi Yu. The Annual Cycle in Mid-Latitude Stratospheric and Mesospheric Ozone Associated with Quasi-Stationary Wave Structure by the MLS Data 2011–2020. Remote Sensing. 2022, 14, 2309. https://doi.org/10.3390/rs14102309

10. Zhang C., Grytsai A., Evtushevsky O., Milinevsky G., Andrienko Y., Shulga V., Klekociuk A., Rapoport Y., Han W. Rossby Waves in Total Ozone over the Arctic in 2000–2021. Remote Sensing. 2022, 14, 2192. https://doi.org/10.3390/rs14092192

11. Goncharenko L.P., Harvey V.L., Randall C.E., Coster A.J., Zhang S.-R., Zalizovski A., Galkin I. and Spraggs M. (2022) Observations of Pole-to-Pole, Stratosphere-to-Ionosphere Connection. Frontiers in Astronomy and Space Sciences 8:768629. https://doi.org/10.3389/fspas.2021.768629

12. Paznukhov V.V., Sopin A.A., Galushko V.G., Kashcheyev A.S., Koloskov A.V., Yampolski Y.M., Zalizovski A.V. Occurrence and characteristics of Traveling Ionospheric Disturbances in the Antarctic Peninsula region. J. Geophys. Res. Space Phys. 2022, 127, e2022JA030895. https://doi.org/10.1029/2022JA030895

13. Stanislavsky L.O., Bubnov I.M., Yerin S.M., Zalizovski A.V., Lisachenko V.M. The critical frequency of the ionospheric F2-layer as obtained from ionosonde data and observations of Solar radio bursts. Radio physics and Radio Astronomy 2022, 27(3): 203-212. https://doi.org/10.15407/rpra27.03.203

14. Koloskov O. V., Nickolaenko A. P., Yampolski Y. M., Budanov O. V. (2022). Electromagnetic seasons in Schumann resonance records. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 127, e2022JD036582. https://doi.org/10.1029/2022JD036582

15. Shvets A., Nickolaenko A., Koloskov A., Yampolsky Yu., Budanov O., Shvets A. Day after day variations of arrival angles and polarisation parameters of Q bursts recorded at Antarctic station “Akademik Vernadsky”, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, Volume 229, 2022, 105811, ISSN 1364-6826, https://doi.org/10.1016/j.jastp.2021.105811

16. Komorin V., Dikhanov Yu., Bolshakov V.,  Popov Yu., Matsokin L.(2022). Variability of the oceanographic structures of the Southern Ocean by the FerryBox data. Ukrainian Antarctic Journal, 20(1), 44—54. https://doi.org/10.33275/1727-7485.1.2022.688

17. Reznychenko M., Bogomaz O., Kotov D., Zhivolup T., Koloskov O., Lisachenko V. (2022). Observation of the ionosphere by ionosondes in the Southern and Northern hemispheres duringgeospace events in October 2021. Ukrainian Antarctic Journal, 20(1), 18—30. https://doi.org/10.33275/1727-7485.1.2022.686

18. Chyhareva A., Gorodetskaya I., Krakovska S., Pishniak D., Rowe P. (2021). Precipitation phase transition in austral summer over the Antarctic Peninsula. Ukrainian Antarctic Journal, 1, 32—46. https://doi.org/10.33275/1727-7485.1.2021.664

19. Bozóki T., Sátori G., Williams E., Mironova I., Steinbach P., Bland E.C., Koloskov A., Yampolski Yu., Budanov O., Neska M, Sinha A., Rawat R., Sato M., Beggan C.D., Toledo-Redondo S., Liu Y. and Boldi R. (2021) Solar Cycle-Modulated Deformation of the Earth–Ionosphere Cavity. Frontiers in Astronomy and Space Sciences 9:689127. https://doi.org/10.3389/feart.2021.689127

20. Zalizovski A., Yampolski Y., Mishin E., Kashcheyev,S., Sopin A., Koloskov A. et al. (2021). Multi-position facility for HF Doppler sounding of ionospheric inhomogeneities in Ukraine. Radio Science, 56, e2021RS007303. https://doi.org/10.1029/2021RS007303

21. Shi Yu, Evtushevsky O., Shulga V., Milinevsky G., Klekociuk A., Andrienko Y., Han W. Mid-Latitude Mesospheric Zonal Wave 1 and Wave 2 in Recent Boreal Winters. Remote Sensing. 2021, 13, 3749. https://doi.org/10.3390/rs13183749

22. Wang Y., Milinevsky G., Evtushevsky O., Klekociuk A., Han W., Grytsai A., Antyufeyev O., Shi Y., Ivaniha O., Shulga V. Planetary Wave Spectrum in the Stratosphere–Mesosphere during Sudden Stratospheric Warming 2018. Remote Sensing. 2021; 13(6):1190. https://doi.org/10.3390/rs13061190

23. Savenets M., Pysarenko L., Pishniak D. (2020) Microclimatic variations of land surface temperature on Galindez Island (western part of the Antarctic Peninsula). Ukrainian Antarctic Journal, 2, 3—15. https://doi.org/10.33275/1727-7485.2.2020.648

24. Pishniak D., Beznoshchenko B. (2020) Improving the detailing of atmospheric processes modelling using the Polar WRF model: a case study of a heavy rainfall event at the Akademik Vernadsky station. Ukrainian Antarctic Journal, 2, 26—41. https://doi.org/10.33275/1727-7485.2.2020.650

25. Evtushevsky O., Kravchenko V., Grytsai A., Milinevsky G. (2020). Winter climate change on the northern and southern Antarctic Peninsula. Antarctic Science, 32(5), 408-424. https://doi.org/10.1017/S0954102020000255

26. Grytsai A., Evtushevsky O., Klekociuk A., Milinevsky G., Yampolsky Y., Ivaniha O., Wang Y. Investigation of the Vertical Influence of the 11-Year Solar Cycle on Ozone Using SBUV and Antarctic Ground-Based Measurements and CMIP6 Forcing Data. Atmosphere. 2020, 11(8), 873. https://doi.org/10.3390/atmos11080873

27. Milinevsky G., Evtushevsky O., Klekociuk A., Wang Y., Grytsai A., Shulga V., Ivaniha O. Early indications of anomalous behavior in the 2019 spring ozone hole over Antarctica // International Journal of Remote Sensing. – 2020. – Vol. 41, N 19. – P. 7530–7540. https://doi.org/10.48550/arXiv.1909.07574

28. Komorin V., Dykhanov Y., Bolshakov, V., Popov Y., Melnik E., Savinykh-Paltseva L. Hydrological structure of the waters in the Drake Passage based on the survey of December, 2018, Ukrainian Antarctic Journal, 1, 29—40, 2020. https://doi.org/10.33275/1727-7485.1.2020.377

29. Zalizovski A., Stanislawska I., Lisachenko V., Charkina O. (2021). Variability of Weddell Sea ionospheric anomaly as deducedfrom observations at the Akademik Vernadsky station. Ukrainian Antarctic Journal, 1, 47—55. https://doi.org/10.33275/1727-7485.1.2021.666

30. Zalizovski A., Koloskov O., Kashcheyev A., Kashcheyev S.,Yampolski Y., Charkina O. Doppler vertical sounding of the ionosphere at the “Akademik Vernadsky” station, Ukrainian Antarctic Journal, 1, 56—68, 2020. https://doi.org/10.33275/1727-7485.1.2020.379

31. Chyhareva A., Krakovska S., Pishniak D. Climate projections over the Antarctic Peninsula region to the end of the 21st century. Part II: wet/dry indices. Ukrainian Antarctic Journal, 2019. No 2 (19), 47—63. https://doi.org/10.33275/1727-7485.2(19).2019.151

32. Zanimonskiy Y., Koloskov A., Yampolski Yu., Nykiel G., Sopin A. Relationship of variations of the total electron content of ionosphere in magnetically conjugated regions with precipitation of high-energy charged particles. Ukrainian Antarctic Journal, 2019. No 2 (19), 70—83. https://doi.org/10.33275/1727-7485.2(19).2019.153

33. Bogomaz O., Shulha M., Kotov D., Zhivolup T., Koloskov A., Zalizovski A., Kashcheyev S., Reznychenko A., Hairston M., Truhlik V. Ionosphere over Ukrainian Antarctic Akademik Vernadsky station under minima of solar and magnetic activities, and daily insolation: case study for June 2019. Ukrainian Antarctic Journal, 2019. No 2 (19), 84—93. https://doi.org/10.33275/1727-7485.2(19).2019.154

34. Коморін В., Большаков В., Диханов Ю., Мельник Є. Дослідження фронтальної структури поверхневих вод Південної Атлантики за даними попутних спостережень в листопаді – грудні 2018 р. Український антарктичний журнал, 2019. No 1(18), c. 84—92. https://doi.org/10.33275/1727-7485.1(18).2019.133

35. Maderich V., Тerletska К., Brovchenko І., Pishniak D. Long-term variations of the sea level on the western coast of the Antarctic Peninsula. Ukrainian Antarctic Journal, 2019. No 1(18), 93—102. https://doi.org/10.33275/1727-7485.1(18).2019.134

36. Chyhareva A., Krakovska S., Pishniak D. Climate projections over the Antarctic Peninsula region to the end of the 21st century. Part I: cold temperature indices. Ukrainian Antarctic Journal, 2019. No 1 (18), 62—74. https://doi.org/10.33275/1727-7485.1(18).2019.131

37. Yampolski Yu., Milikh G., Zalizovski A., Koloskov A., Reznichenko A., Nossa E., Bernhardt P.A., Briczinski S., Grach S.M., Shindin A. and Sergeev E. (2019) Ionospheric Non-linear Effects Observed During Very-Long-Distance HF Propagation. Frontiers in Astronomy and Space Sciences 6:12https://doi.org/10.3389/fspas.2019.00012 

38. Чаркіна О., Залізовський А., Ямпольський Ю. Про можливість зондування границь північного аврорального овалу за реєстраціями високочастотних сигналів на наддалеких радіолініях. Український антарктичний журнал, 2018, No 1 (17), 58-64. https://doi.org/10.33275/1727-7485.1(17).2018.3

Наукові проєкти

Year of Polar Prediction – Sothern Hemisphere (YOPP-SH)

2021 року НАНЦ долучився до підготовки другого етапу міжнародного проєкту «Рік полярних прогнозів – Південна півкуля». Проєкт ставить за мету оцінити значення додаткової метеорологічної інформації для покращення прогнозів погоди, а також дослідити особливості активних синоптичних процесів в атмосфері Південної півкулі. Польовий етап проєкту триватиме з квітня до серпня 2022 р. Участь у проєкті дозволить українським метеорологам долучитись до міжнародної спільноти та працювати з найсучаснішими даними спостережень.

Polar Regions in the Earth System (PolarRES)

2021 року НАНЦ у складі консорціуму провідних метеорологічних організацій Європи отримав підтримку найбільшої європейської грантової програми з фінансування науки «Горизонт 2020» на виконання цього проєкту. Основна його мета – дослідження ролі полярних районів в глобальній кліматичній системі Землі і навпаки – оцінка наслідків можливих змін клімату на хід фізичних процесів Арктики і Антарктики. Для проведення досліджень будуть використовуватися найсучасніші глобальні та регіональні кліматичні моделі, дані спостережень та попередні напрацювання учасників. Передбачається створення кількох робочих груп відповідно до тематичної проблематики та організації процесу взаємодії великої кількості науковців.

Open Practices, Transparency and Integrity for Modern Academia (OPTIMA)

Основна мета проєкту «Відкриті практики, прозорість та доброчесність для сучасної вищої школи» – впровадження ідей та практик Відкритої науки в Україні для покращення якості освітніх послуг. Роль НАНЦ полягає в залученні до проєкту експертів зі зміни клімату найвищого рівня, наповненні онлайн-курсу та нових предметів, що розроблятимуться в межах проєкту, прикладами про зміну клімату та запобігання цьому. У такий спосіб НАНЦ допоможе покращити обізнаність про цю актуальну тему в Україні. Центр також сприятиме популяризації та поширенню інформації про результати проєкту. 

Контакти

den.meteo.is@gmail.com

+380637867703
Пішняк Денис Васильович
Pishniak Denys