Напрями досліджень і розробок

​Напрями досліджень

Напрямки досліджень НАНЦ визначаються наступними документами:

Напрямки роботи знаходяться у відповідності до діяльності Постійних Наукових Комітетів та Наукових Програм, що сформовані міжнародним Науковим Комітетом з Антарктичних Досліджень (SCAR) https://www.scar.org/

Головною відмітною ознакою Програми досліджень є гармонічне поєднання наукових напрямів, які забезпечують комплексне вивчення атмосфери, геосфери та антарктичної біоти. Більшість з цих напрямів пов’язані з існуючими та перспективними міжнародними програмами досліджень Антарктики та відповідають пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки нашої держави.

Основні напрями досліджень і розробок:​

Наукова робота напряму геолого-геофізичні дослідження є складовою частиною Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки.

Метою досліджень є вивчення геологічної будови Західної Антарктики, її основних структурних елементів та їх зв’язку з екологією та мінерально-ресурсним потенціалом регіону.

Наукова робота напряму гідрометеорологічні дослідження є складовою частиною Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки.

Метою досліджень є детальна оцінка стану кліматичної системи атмосфера-кріосфера-гідросфера в Антарктиці та її вплив на глобальний клімат, розробка сценаріїв кліматичних змін; гідрометеорологічне забезпечення науково-технічної діяльності на станції «Академік Вернадський

Наукова робота напряму океанографічні дослідження є складовою частиною Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки.

Метою досліджень є отримання даних про стан гідросфери Антарктики, встановлення тенденцій кліматичної мінливості океанографічних полів Південного океану, предикторів прогнозу зон підвищеної біологічної продуктивності та промислової значимості, ролі Антарктики в глобальних процесах еволюції природного середовища.

Наукова робота напрямку геокосмічні дослідження є складовою частиною Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки.

​Метою досліджень є вивчення взаємодії атмосферної та космічної погодних систем, дослідження природних та техногенних збурень у геокосмосі для прогнозування стану космічної погоди.

Наукова робота напрямку комплексних біологічних досліджень є складовою частиною Державної Програми наукових досліджень України в Антарктиці на період до 2020 року.

Дослідження біологічного напряму, враховуючи унікальне географічне положення станції «Академік Вернадський», охоплюють широкий спектр наукових завдань у галузях зоології, ботаніки, мікробіології, вірусології, біохімії, клітинної біології та генетичної інженерії, молекулярної біології і генетики з прив’язкою до системи координат і відображенням біошарів на топографічній карті (в програмі ArcGIS).

Наукова робота напрямку медико-фізіологічних досліджень є складовою частиною Державної Програми наукових досліджень України в Антарктиці на період до 2020 року.

Дослідження медико – фізіологічного напрямку виконуються провідними фахівцями Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, Інституту медицини праці АМН України, Національного антарктичного наукового центру МОН України, Інституту неврології, психіатрії та наркології АМН України (м. Харків), що об’єднуються не структурною міжвідомчою лабораторією медико-біологічних проблем в Антарктиці.

Наукова робота напряму розроблення та впровадження нових технологій є складовою частиною Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки.

Мета досліджень полягає в розробці та впровадженні нових технологій для забезпечення життєдіяльності станції, охорони навколишнього середовища, техніки безпеки, енергозбереження, автоматизації наукових досліджень, модернізації інфраструктури антарктичної станції “Академік Вернадський”.