Моїсеєнко Євген Васильович

Моїсеєнко Євген Васильович, старший науковий співробітник

Народився у 1950 р. Після закінчення медичного інституту – лікар-хірург III категорії, з 1976 р. працював у Інституті фізіології ім. Богомольця НАН України.

Напрями наукової діяльності: фізіологія гіпоксичних станів, гіпербарична фізіологія і водолазна медицина, антарктична фізіологія і медицина, психофізіологія і психологія, превентивна медицина і реабілітація, екстремальна фізіологія і медицина.

Доктор медичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, кавалер ордена «За заслуги» III ступеню.

Провідний науковий співробітник Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, куратор напрямку медико-фізіологічних досліджень в Антарктиці (Національний антарктичний науковий центр), голова центральної водолазно-лікарської комісії Республіканської клінічної лікарні МОЗ України, професор кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини національного авіаційного університету МОН України.

Брав участь у медико-психофізіологічному відборі, психологічній підготовці та медичному супроводі екіпажу всіх 24-х експедицій на станцію «Академік Вернадський».

Учасник Першої антарктичної морської експедиції (1997 р.), неодноразово був учасником сезонних наукових досліджень, є керівником напряму «Медико-фізіологічні дослідження» Державної цільової науково-технічної Програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки.

Захистив першу в Україні докторську дисертацію, що присвячена вивченню механізмів адаптації людини до екстремальних умов Антарктики.

Має 320 публікацій за напрямом досліджень.

Останні наукові публікації:

* Antarctica challenges the new horizons in predictive, preventive, personalized medicine: preliminary results and attractive hypotheses for multi-disciplinary prospective studies in the Ukrainian “Akademik Vernadsky” station / Y. V Moiseyenko, V. I Sukhorukov, G. Y Pyshnov, I. M Mankovska, K. V Rozova, O. A. Miroshnychenko, O. E. Kovalevska, S.-A. Y. Madjar, R. V. Bubnov, A. O. Gorbach, K. M. Danylenko, O. I. Moiseyenko // EPMA Journal. – 2016. – Т 7, № 11. – Р. 1-19.

* Erratum to: Antarctica challenges the new horizons in predictive, preventive, personalized medicine: preliminary results and attractive hypotheses for multi-disciplinary prospective studies in the Ukrainian “Akademik Vernadsky” station. Yevhen V. Moiseyenko, Viktor I. Sukhorukov, Georgiy Yu Pyshnov, Iryna M. Mankovska, Kateryna V. Rozova, Olena A. Miroshnychenko, Olena E. Kovalevska, Stefan-Arpad Y. Madjar, Rostyslav V. BubnovEmail author, Anatoliy O. Gorbach, Kostiantyn M. Danylenko and Olga I. Moiseyenko. EPMA JournalA journal of predictive, preventive and personalized medicine20167:17 DOI: 10.1186/s13167-016-0067-1©  The Author(s). 2016

* Антарктика відкриває нові горизонти у галузі профілактичної медицини // Є. В. Моісеєнко, Р. В. Бубнов, О. І. Моісеєнко // VIII Міжнародна Антарктична конференція, присвячена 25-річчю приєднання України до договору про Антарктику, 16-18 травня 2017 р.: тези конф. / Мін-во освіти і науки України; НАН України; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»; Національний авіаційний університет; Державна установа Національний Антарктичний науковій центр. – К.: Віддруковано ТОВ «Задруга», 2017. – С. 35-36.

* Дослідження адаптаційної здатності психо-фізіологічних функцій та методи реабілітації Антарктичних зимівників / Філіпова Ю. К., Моісеєнко Є. В. // VIII Міжнародна Антарктична конференція, присвячена 25-річчю приєднання України до договору про Антарктику, 16-18 травня 2017 р.: тези конф. / Мін-во освіти і науки України; НАН України; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»; Національний авіаційний університет; Державна установа Національний Антарктичний науковій центр. – К.: Віддруковано ТОВ «Задруга», 2017. – С. 243-244.

* Дослідження змін біоритмічної організації функцій організму при тривалому перебуванні зимівників на станції «Академік Вернадський» / Тимченко І. О., Моісеєнко Є. В. // VIII Міжнародна Антарктична конференція, присвячена 25-річчю приєднання України до договору про Антарктику, 16-18 травня 2017 р.: тези конф. / Мін-во освіти і науки України; НАН України; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»; Національний авіаційний університет; Державна установа Національний Антарктичний науковій центр. – К.: Віддруковано ТОВ «Задруга», 2017. – С. 240-241.

* Детальне картування природних умов Аргентинських островів, як основа для моніторингу динаміки наземної рослинності / І. Парнікоза, А. Березкіна, Є. Моісеєнко, І. Козерецька, В. Кунах // VIII Міжнародна Антарктична конференція, присвячена 25-річчю приєднання України до договору про Антарктику, 16-18 травня 2017 р.: тези конф. / Мін-во освіти і науки України; НАН України; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»; Національний авіаційний університет; Державна установа Національний Антарктичний науковій центр. – К.: Віддруковано ТОВ «Задруга», 2017. – С. 82-83.

* Деякі особливості адаптації організму людини до холоду в умовах перебування на Арктичній станції «Академік Вернадський» / Д. Г. Луценко, К. М. Даниленко, Г. О. Бабійчук, О. В. Шило, Є. В. Моісеєнко // VIII Міжнародна Антарктична конференція, присвячена 25-річчю приєднання України до договору про Антарктику, 16-18 травня 2017 р.: Тези конф. / Мін-во освіти і науки України; НАН України; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»; Національний авіаційний університет; Державна установа Національний Антарктичний науковій центр. – К.: Віддруковано ТОВ «Задруга», 2017. – С. 227-229.

* Применение ARCGIS технологий в создании биогеграфической карты компонентов наземных экосистем острова Галиндез / А Берёзкина, И. Парникоза, Е. Моисеенко // VIII Міжнародна Антарктична конференція, присвячена 25-річчю приєднання України до договору про Антарктику, 16-18 травня 2017 р.: тези конф. / Мін-во освіти і науки України; НАН України; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»; Національний авіаційний університет; Державна установа Національний Антарктичний науковій центр. – К.: Віддруковано ТОВ «Задруга», 2017. – С. 51-53.

* Программно – математический аналіз ЕЕГ зимівників для визначення показників чутливості адаптації ПФС до антарктичних умов / Рудник В. І., Моісеєнко Є. В. // VIII Міжнародна Антарктична конференція, присвячена 25-річчю приєднання України до договору про Антарктику, 16-18 травня 2017 р.: тези конф. / Мін-во освіти і науки України; НАН України; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»; Національний авіаційний університет; Державна установа Національний Антарктичний науковій центр. – К.: Віддруковано ТОВ «Задруга», 2017. – С. 236-238.

* The influence of environmental factors and stress on human health and chronic diseases: PPPM lessons from Antarctica /Bubnov Rostyslav V., Moiseyenko Yevhen V., Spivak Mykola Ya. // EPMA World Congress 2017 Predictive, Preventive & Personalised Medicine. MALTA: 14-17 September 2017 // EPMA Journal DOI 10.1007/s13167-017-0108-4 pp. 13-23

* New possibilities in colour diagnosis of winterer’s psychophysiological status in Antarctica. / Madjar S.-A., Moiseyenko E., Kovalevskaya E. // Book of abstracts: XII th SCAR Biology Symposium. Leuven, Belgium, 10-14 July 2017/Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR), Cambridge, United Kingdom/. S27 Impact of the human presence on the ecosystem, р. 506

* FEATURES OF HEART RATE VARIABILITY IN HUMANS DURING WINTERING IN THE ANTARCTICA. / Lutsenko D.G., Danylenko K.M., Babiychuk G.O., Shylo O. V. , Moiseyenko Y.V. // Abstract Booklet SLTB Science Meeting Cambridge 19-20th September 2017

* Features of heart rate variability in humans during wintering in the Antarctica. / Lutsenko D.G., Danylenko K. M., Babiychuk G. O., Shylo O. V. , Moiseyenko Y. V. // J. CRYOLETTERS, VOLUME 39, ISSUE 1. ISSN 0143-2044. YEAR 2018. – p. 87-88

* Sleep-activity one year monitoring during residence at the ukrainian antarctic station “Akademik Vernadsky”: A pilot study. / Lutsenko D. G., Shylo O. V., Danylenko K. M., Babiychuk G. O., Moiseyenko Y. V. // J. CRYOLETTERS, VOLUME 39, ISSUE 1. ISSN 0143-2044. YEAR 2018. – p. 96-97

* Yevgen Moiseyenko, Stefan-Arpad Madjar, Olena Kovalevska, Anna Berezkina. Medical and Physiological Studies at the Ukrainian Antarctic Station. Abstract Proceedings Open Science Conference 19 – 23 June 2018 Davos, Switzerland Fri_172_ME-2_998.р.2131